Zápis z 8. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 13.9.2008 na trati Pardubice - Ostrava hlavní nádraží a v Ostravě samotné,

svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 11:30 hodin na trati do Ostravy pres Brno, v mistech u Pardubic

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 8 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Ladislav Pecho (Lada), zástupce Hkfree na základě ústního zmocnění
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Martin Svoboda (Ludva), Aleš Kerner (Monty) - zástupci Khnet
 • Petr Šanda (Psanda) Křivonet
 • Petr Laščák (HWsoft), zástupce LbcFree

Přitomno 9 z 10 zástupců členů.


Dále jsou přítomni hosté:

 • Aleš Příhoda (Alex), Martin Kukal (Martin22), Jakub Láznička (Jakub), Martin Šinský (FCI) - JM-Net
 • Pavel Muknšnábl (Muki), Jaroslav Mrvka (Sláva) - Pilsfree
 • Michal Střeštík (Eruzemberg), Martin Šrotýř (Belerby), Vít Hauptman (Vilik1), Eva Širůčková (Jevik), Luboš Koucký (Lubie), Petra Koucká, Jan Krajdl (SPM), Jiří Křížek (Jedjisch) - Klfree
 • Petr Lázňovský (Lazna), Adam Golecký (gadam), Jan Ptáček (ptak) - CZF-Praha
 • Jakub Dvořák (khuba) - Unhfree
 • Karel Novák (Karel_II), Ivana Šandová (Iva) - Křivonet
 • Martin Symerský (ms-fanousek), Jenda Kubíček (Jenad) - SpkFree.NET
 • Ronja, Ostrava


Za přidružené členy:

 • Pavel Kučera (pavsoft), Adam Gibala (Evka), Petr Kubečka (PeaK), Lukáš Kuna (ValXdater)


Valná hromada zvolila zapisovatelem ValXdater

 • hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

 • hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

Program:

 • komise pro konektivitu
 • pracovní skupina IPTV
 • pracovní skupina VOIP
 • pracovní skupina Racek
 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Z jednání pracovních skupin a komise/li>
 • D. Členové
 • E. pracovní skupina Rádio
 • F. pracovní skupina Mediaserver
 • G. CZFree.NET
 • M. Diskuse, různé
 • N. Závěr

B. kontrola minulých úkolu

03/G - valná hromada svým členům doporučuje zavést czf4bfu - bod zrušen, kdo chtěl, má

04/L Povinnosti každého člena

 • má vlastní CZF doménu.
 • má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.
 • zpřístupněný BGP pro looking glass - MRLG (Mh2net nemá)
 • bude doplněno do požadavků na nové členy

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian, vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous

 • hwsoft - trvá a trvá


05/E4 registrovat Enum po obdržení telefonnich čísel - dan_tencl, phru - SPLNENO

 • skvělá práce


06/J valná hromada ukládá tech. skupině aby připravila virtuální stroj

 • splněno


06/G Společný vývoj softwarových prostředků - vyřeší technická komise (hwsoft) - trvá

 • zrušeno


07/C2 - khnet : Přípojným místem člena NFX bude fyzický ethernetový port v budově Sitel, racku NFX. Datový tok přes tento port nesmí zatěžovat zahraniční konektivitu NFX.

 • prokonzultováno


07/C3 - pilsfree navrhuje výrobu triček s logem NFX - objednat 100 s výšivkou (do 350Kc kus) střih s límečkem úkol Wenda.

 • Wenda vytvoří stránku ve wiki, kde si každé sdružení do konce října 2008 napíše počet kusů a velikosti.


07/E1 VH NFX ukládá statutárům podepsat smlouvu o směrování hovorů s DialTelecomem a dojednat další podmínky

 • JaSt SPLNĚNO, pěkné, pěkné, pěkné...


07/E2 VH NFX ukládá statutárům založit bankovní účet v případě, že pracovní skupina VOIP se rozhodne zřídit společný účet pro VOIP platby jednotlivých lidí

 • ZATÍM NEBYLO ROZHODNUTO VE VOIPu, zatím zrušit


07/E3 VH NFX ukládá statutárům uzavřít smlouvu o pronájmu 15U racku v Sitelu pro pracovní skupinu Rack

 • JaSt, dan_tencl SPLNĚNO


08 Úhrada všech členských příspěvků - SPLNĚNO - ještě uvidíme

 • platební morálka - HKFree nemá uhrazeno srpen a září za konektivitu - FUJ!!!

C. Z jednání pracovních skupin a komisí


C1. Komise pro konektivitu

 • ukládá statutárním zástupcům podepsat novou smlouvu s Telií
 • ukládá statutárním zástupcům podepsat smlouvu na AMS-IX a LINX
 • ukládá pšandovi vyjednávat, případně realizovat nákup switchů


C2. Pracovní skupina VOIP

 • Czela pozastavuje členství v pracovní skupině od 13.9.2008
 • Litin představil systém billingu VOIP, návrhy přijme v konferenci voip at nfx.cz


C3. Pracovní skupina Rádio

 • JaSt přednesl opět možnost realizace vlastního (NFX) rádiového vysílání.
 • Pšanda zajistí (u Markus) informace o cenách týkajících se provozu rádia a platby autorských poplatků.
 • LBCFree podporuje aktivity skupiny, avšak se nechce finančně zúčastnit, Czela nestojí o žádnou účast


C4. pracovní skupina Mediaserver

Valná hromada ruší pracovní skupinu Mediaserver. Pracovní skupina neměla žádné vybrané členské příspěvky, které by vracela členům skupiny.


C5. pracovní skupina IPTV

 • otázka podání žádosti o licenci šíření převzatého vysílání
  • psanda spí, nepracuje, nevyběhal, úkol se táhne jako smrad, jaký pán takový krám
  • trvá
  • hlasování: úkol přesunut z Pšandy na Litina
 • sdružení Unhfree, Pilsfree, Czela, Křivonet dodají Evkanetu souhlasy s použitím jejich sítí pro účel provozu IPTV (admin at evkanet.net) .
  • termín: konec října
  • hlasování: změna úkolu - Pro 6, Proti 0, Zdržel 3
  • hany zajistí vytvoření virtuálního stroje pro potřeby restreamu


D. Členové

D1 - přijetí nových členů

- přihlášku řádně podal Jm-Net

 • všechny materiály v pořádku podány
 • hlasování o přijetí Jm-Net za řádného člena sdružení: 6 pro, 1 proti, 2 zdržel
 • přijat po zaplacení poplatku 1.10.2008

D2 - doplnění chybějících dokumentů o stávajících členech do wiki (stanovy, doklad o IČ, statutárech, atd.)

 • valná hromada ukládá jednotlivým členům do přístí valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki
 • valná hromada od 19:55 hlasuje v počtu 7 - bez Czela a Lbcfree
 • hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zrdželo


G. CZFree.net

G1 Valná hromada souhlasí se zřízením virtuálního stroje pro zajištění služeb provozovaných NIC.CZF na serveru CZFree.

 • realizuje Danny
 • valná hromada od 19:55 hlasuje v počtu 7 - bez Czela a Lbcfree
 • hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdrželo

G2 Valná hromada konstatuje, že disponentem fóra CZFree.net je aquarius, který tato práva dostal od Dannyho.

 • informaci přinesl Dan Tenčl

G3 Valná hromada nabízí CZFree, že pořídí licenci vBulletinu na stroj běžící v prostorách NFX.

 • valná hromada od 19:55 hlasuje v počtu 7 - bez Czela a Lbcfree
 • hlasování o odsouhlasení nabídky: 6 pro, 0 proti, 1 zdrželo
 • část rady CZFree nabídku prokonzultovala na místě se zástupci mezicloudů, že je vhodné nabídku přijmout

M. Diskuse, různé


M1 Valná hromada ukládá statutárům rozšířit smlouvu na rackový prostor z 13 U na 45 U v Sitelu, pořízení patch panelu, vyvazovacího panelu a PDU APC.

 • hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdrželo


N. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 13.12.2008 od 11:15 hodin v Praze - Modřanech (organizuje CZFree Praha) (popříští valná hromada se bude konat v Křivonetu, dne 4.4.2009)


Valná hromada je od 19:55 v počtu 7 - bez Czela a Lbcfree.


Zapsal: ValXdater

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • JaSt,zástupce Klfree
 • Lada, zástupce Hkfree
 • Wenda, zástupce Pilsfree
 • Litin, zástupce Unhfree
 • Danny, Hany zástupci CZF-Praha
 • Ludva, zástupce Khnet
 • Psanda, zastupce Křivonet

Jednání skončeno dne 14.9.2008 v 0:04 hod.


Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela850
Pilsfree7536
UNHfree1035
KLFree4950
HKfree2500
LBCfree350
KHnet1850
mh2net596
Evka2005
CZF Praha823
Krivonet380
Jmnet274
Celkem23149