Zápis z 6. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 15.3.2008 v Mnichově Hradišti a svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 11.52.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 9 hlasujících členů sdružení NFX:

U Pilsfree a Klfree došlo ke změně stanov které nemají vliv na statutární zástupce

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Petr Laščák (HWsoft), zástupce LBCfree
 • Vítek Jedlička (Theo), Pavel Kříž zástupci Hkfree
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Vít Dittrich (Vitis) - MH2Net, zástupce Mh2net
 • Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Aleš Kerner (Monty) zástupce Khnet
 • Petr Šanda (Psanda) Křivonet - přítomen od 12:15 jako 10. člen

Přítomen je i přidružený člen Evkanet s.r.o., zastoupený Petrem Kubečkou (Peak)

Dále jsou přítomni hosté:

 • Jiří Vírava (Jui), Czela.net (Eset)
 • Lukáš Kuna (ValXdater) - Evkanet, s.r.o.
 • Martin Svoboda (Ludvik) - Místopředseda KHnet.info
 • Petr Kaizner (Czernobyl) - Radní KHnet.info
 • Miroslav Stejskal (Stejsky) - předseda Mh2net
 • Pavel Muknšnábl (Muki) - Radní Pilsfree.net, Místopředseda NFX
 • Petr Žitný - HKfree.net
 • Jaroslav Mrvka (Sláva) - radní PilsFree.net
 • Petr Lázňovský (Lazna) - CZF-Praha
 • Jakub Dvořák (khuba)- Unhfree
 • Martin Mráz (Mr.Quija) - Mh2net
 • Martin Brejša (brejk) - WiFiTurnov.net
 • Mirek Vaňouček (milhaus) -WiFiTurnov.net

Zapisovatelem je Petr Lázňovský (lazna)

9 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. valná hromada schvaluje navržený program

9 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

Program :

 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Přijetí nových členů
 • D. IPTV
 • E. VOIP
 • F. Zpráva o hospodaření za rok 2007
 • G. Software
 • H. Rack v Sitelu
 • J. CZFree.NET
 • M. Diskuse
 • N. Závěr

12:13 byla vyhlášena obědová pauza

B. kontrola minulých úkolu

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - Monty TRVÁ, Eset se rozhoduje, zda nám slevu dá. Sleva byla vyjednána, bude uplatněna jakmile se objevíme v registru neziskových organizací.

Počty požadovaných licencí per sdružení:

 • Czf-Praha - 20
 • Lbcfree - 0
 • Křivonet - 0
 • Pilsfree - 0
 • Klfree - 0
 • Unhfree - 0
 • Czela - 50
 • Mh2net - 0

Odkládá se na příští VH.

03/G - valná hromada svým členům doporučuje zavést czf4bfu - zavedl Czela.net, návod pro ostatní členy je na http://www.czela.net/wiki/index.php/CZF4BFU KDO DÁL ? pochvala KHnet.info, Mh2net a křivonet

04/E0 Valná hromada ukládá UNHfree dodat do deseti pracovních dní písemné oznámení o přistoupení do komise pro konektivitu - Litin

Splněno - VH konstatuje že Litin dodal.

04/G2 NACEVI server v Sitelu - zajistí Litin - projednáno, bod ukončen.

04/L Povinnosti každého člena

 • má vlastní CZF doménu.: Nemají - Evkanet, Křivonet,
 • Má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů: Nemají Evkanet, Křivonet, Lbcfree
 • Má překládané hraniční rozasahy BGP: Mají všichni
 • Udržuje kontakty a infomace v CZF ripe: Mají všichni
 • Udržuje v běhu Czf4bfu (neveřejně - rozsahy czfree): Nemají: Evkanet, Klfree, Pilsfree, Unhfree, Czf-praha, Hkfree
 • Má zpřístupněný BGP pro looking glass (MRLG): Nemají: Křivonet, Hkfree, Mh2net

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian - hwsoft - trvá

Vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous

05/C1 a) kompletace nutných podkladů k přihlášce b) zavedení jednotného členství ve stanovách. Všichni členové musí mít stejná práva, zejména právo volit a být volen do orgánů sdružení. - psanda

Splněno

05/D1 IPTV - podat žádost o licenci šíření převzatého vysílání - psanda V řešení

05/E1 podat žádost na ČTÚ o 100.000 telefonních čísel - jast, dan_tencl V řešení

05/E2 sepsat zakladni manual k instalaci/sprave Asterisku

Řeší Pilsfree - Sláva

05/E3 nainstalovat SIP server hwsoft, slava, jast, danny, vitisek, vitek, psanda

Když nebyl manuál....

05/E4 registrovat Enum po obdržení telefonnich čísel - dan_tencl

Podklady čekají na ČTU, řeší se

- zaplatit spravni poplatek - Dan

svoleni k provozu IPTV v sitich clenu pro Evkanet - vsichni clenove IPTV komise v povolenych lokalitach - textaci poresi Peak (admin at evkanet.net) Trvá

C. Prijeti členů

C1 - Nebyla podána žádná příhláška

C2 - Žádost VŠE

Subjekt musí dodat více informací, případně bude vyvolána schůzka

D. IPTV

Proběhlo sezení prac. skupiny, dále bude postupováno dle jejích závěrů.

E. VOIP (Voice over Internet Protocol)

Proběhlo sezení prac. skupiny.

F. Zpráva o hospodaření 2007

Své finance na bankovním účtu měla ke 31.12.2007 komise pro konektivitu a nfx jako celek.

Banka k 31.12.2007:

92.334,29finance NFX (bez financí komise a skupin)
209.144,98finance konektivity
10.000,00finance khnetu předčasně uhrazené
______________ 
311.479,27stav bankovního účtu

V části celého NFX byl rozpočet na rok 2007 sestaven jako vyrovnaný, a výsledek roku tomu odpovídá, je +11.459,99. Největším výdajem je úhrada služeb NIX.cz 283.240,-Kč. Členské příspěvky řádné včetně vstupních byly předepsaány ve výši 351.302,10Kč a byly celé splacené.

Komise pro konektivitu hradila své výdaje (zahraniční konektivita) a servery v Sitelu a snažila se též o vyrovnané hospodaření. Komise hospodařila s přebytkem 209.144,98 Kč při celkových předepsaných a uhrazených členských příspěvcích asi 1,5 mil.Kč. Z přebytku byla rezervována částka 186.913 pro budoucí refundaci nákladů vynaložených Klfree spojených se členstvím v RIPE 2006-8.

  komise proNFX
ROZVAHAcelé NFXkonektivitubez komise
    
Bankovní účet311 479,27209 144,98102 334,29
switch Huauwei po odpisech44 117,00 44 117,00
předčasný členský příspěvek khnet-10 000,00 -10 000,00
výsledek 2006 (<0 = přebytek)-124 991,300,00-124 991,30
výsledek 2007 (<0 = přebytek)-220 604,97-209 144,98-11 459,99
    
aktiva + pasiva=00,000,00-0,00
    
    
  komise proNFX
VÝSLEDOVKAcelé NFXkonektivitubez komise
    
server a router-70 510,00-70 510,00 
Konektivita Telia-1 214 014,02-1 214 014,02 
Konektivita NIX-283 240,00 -283 240,00
služby běžné-32 391,10 -32 391,10
bankovní poplatky-2 405,00 -2 405,00
odpis switche-22 058,00 -22 058,00
úroky251,99 251,99
členské příspěvky1 844 971,101 493 669,00351 302,10
    
výsledek 2007220 604,97209 144,9811 459,99

Pro rok 2008 vyrovnanost hospodaření nenastane, budou se tvořit trvalé přebytky jak v komisi pro konektivitu (spoření pro hardware, který zvládne vyšší toky dat), tak i v celém NFX (napříkla pro možný vznik jiného přípojného místa). Své členské příspěvky vybírají v roce 2008 dle svého uvážení též pracovní skupiny.

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu

G. Software

G Společný vývoj softwarových prostředků - vyřeší technická komise (hwsoft). - Odloženo

H. Rackový prostor pro členy v Sitelu

Členská sdružení nemájí právo na U prostoru (včetně Křivonetu), ale členové si mohou ustavit společnou pracovní skupinu za účelem pronájmu prostoru jinde. Členi mají právo si na Gaie hostovat mailserver a DNS.

8 PRO, 2 PROTI, 0 ZDRŽEL

Úkoly:

ke všem serverům, které se budou umísťovat do racku je třeba mít poličku

J. CZFree.NET

HWsoft přednesl žádost jménem rady CZF, aby NFX technicky zajistila provoz domény czfree.net včetně fóra.

v současné době fórum běží na nevyhovujícím HW. valná hromada souhlasí se zajištěním tech. provozu a ukládá tech. skupině aby připravila virtuální stroj VH ukládá HWsoftovi připravit specifikaci a Litinovi koupit server do 20000,-kč

N. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 21.6. od 11:13 hodin v Unhošti

Zapsal: Petr Lázňovský - lazna

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • JaSt,zástupce Klfree
 • Dan_tencl, zástupce Czela.net
 • Hwsoft, zástupce LBCfree
 • Vitek, zástupce Hkfree
 • Wenda, zástupce Pilsfree
 • Litin, zástupce Unhfree
 • Stejsky, zástupce Mh2net
 • Danny a hany, zástupci CZF-Praha
 • monty, zástupce Khnet
 • psanda, zastupce Křivonet
 • Peak, zastupce Evkanet s.r.o.

Jednání skončeno v 22:46 hod.


Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela961
Pilsfree6204
UNHfree900
KLFree4587
HKfree2310
LBCfree350
KHnet1603
mh2net575
Evka2002
CZF Praha350
Celkem19842