Zápis z 11. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 20.6.2009 v Kutné Hoře svolané řádně v zápise minulé valné hromady

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 13:25 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci # hlasujících členů sdružení NFX:

Czela.net:

HKfree:

Klfree.net:

 • Jaroslav Střeštík, JaST, KLfree

LbcFree:

 • Petr Laščák - HWsoft, Lbcfree

Pilsfree:

UNHfree:

 • Martin Ottmár - kojot, radní

KHnet.info:

 • Aleš Kerner - Monty, předseda

MH2net:

CZF-Praha:

 • Daniel Suchý - Danny
 • Jan Král - Hany

Křivonet:

 • Jaroslav Jirásek - Jaro, radní

jmnet:

Steadynet:

 • Petr Blahák - blax, radní

UnArt:

 • Roman Ševčík - Boner

Přitomno 8 z 13 zástupců členů.


Dále jsou přítomni hosté:

 • Martin Svoboda - Ludvik, KHnet.info, radní
 • Petr Kaizner - Czernobyl, KHnet.info, radní
 • Martin Wolker - Neolker, KHnet.info
 • Petr Lázňovský - Lazna, CzfPraha
 • Petr Hruška - phru8648, CzfPraha
 • Adam Golecký - gadam, CzfPraha
 • Jan Ptáček - ptak, CzfPraha
 • Lukáš Turek - 8an, CzfPraha
 • Richard Zenker - Julian, CzfPraha
 • Matěj Kopecký - Kopcem, Křivonet
 • Svatopluk Dědic - Belgarat, KLfree
 • Jiří Pižl - PowerIT, Lbcfree
 • Zdeněk Štěpánek, Gavanet
 • Petr Münster - pecak, UNArt
 • Martin Chovančík - chovmar, UNArt
 • Martin Fojtík - martin, UNArt
 • Jakub Dvořák - khuba, UNHfree
 • Lukáš Žilka - ticky, Steadynet
 • tomas oravec - tora85, unhfree

Valná hromada zvolila zapisovatelem

 • Aleš Kerner - KHnet
* hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1


A2 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

* hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0

Program :

A. Zahájeni

 • představení KHnet.info - Czernobyl

Oběd

Prezentace Liberouter

B. Kontrola minulých úkolu

C. Support HW

Oběd a jednání komise a pracovních skupin.

Přišel Dulik přes Skype

D. Z jednání pracovních skupin a komise

 • D6. Založení pracovních skupin Výzkum-vývoj-vzdělávání a Právo
 • D1. Komise pro konektivitu
 • D2. Pracovní skupina VOIP
 • D3. Pracovní skupina Rádio
 • D4. pracovní skupina IPTV
 • D5. Technicka pracovni skupina


E. Členové

 • Gavanet žádá o vstup do NFX

F. CZFree.NET

G. Diskuse, různé

 • projednání vstupů do CZ.NIC

H. ZávěrB. kontrola minulých úkolu

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian, vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous

 • hwsoft - splněno v "alfa"-stavu - informace na wiki, rozběhnut virtual

server, trac, není obsah - nejsou lidi, co by ho dodali; doplní se řešení na bázi LMS pro malá sdružení, které nemají své IS. hwsoft doplní CZela-Debian, který již není pro potřeby freenetů udržován. Přístupy na stroj zajišťuje hwsoft.

 • - úkol trvá, alfa stav splněn, přesunoto do zatím nezaložené skupiny Vývoj

08/D2 (10/E2) Valná hromada ukládá jednotlivým členům do přístí valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki

 • stále u některých sdružení chybí, urychleně se doplní - úkol trvá

9/H - sd/pilsfree přednesl návrh na umístění IRC serveru sítě IRCnet na virtual serveru NFX

 • zprovoznen virtualni server dle pozadavku na serveru Erebos, server zaclenen do site IRCnet (irc.nfx.cz[f]) - hotovo

10/D2 - licenční smlouva na lBilling

 • hotovo

10/D4 - sdružení Unhfree, Pilsfree, Czela, Křivonet dodají Evkanetu souhlasy s použitím jejich sítí pro účel provozu IPTV (admin at evkanet.net).

 • termín: konec října

10/D5 - valná hromada ukládá statutárním orgánům přeložení záložní konektivity DT do prostor NFX2

 • prepojeni zrealizovano, drive pouzity propoj mezi NFX1 a NFX2 uvolnen

10/D5 - valná hromada ukládá statutárním orgánům zřízení druhé přípojky do NIX.CZ z prostor NFX2

 • zrealizovano 5.3.2009

Komise pro konektivitu uvolní ze spoření cca 120T kč na Cisco rozšíření zdroje AC 2ks a zřízení druhého okruhu napájení pro oba popy.

 • zdroje objednany 31.5., zatim nebyly nedodane
 • rozsireni napajeni - NFX1 v jednani s ČDT, NFX2 neobjednano (zapomenuto,bude napraveno)

C. Support HW

 • viz ukoly z minule VH vyse, pro NFX1/2 Cisca objednan zakladni servis v rozsahu ALF_MNT_SP_STD (dostupnost 8x5, reak. NBD, odstr. 5BD) na 1 rok (do 31.5.2010), pokryva i upgrady SW.

 • technická komise ukládá statutárum uzavřít smlouvu na roční základní smlouvu o supportu Cisco Switchů
  • objednano, podpora zaplacena do 31.5.2010
  • hotovo

D. Z jednání pracovních skupin a komisí

Přišel Dulik přes Skype

D6. Založení nových pracovních skupin

 • VH hlasovala o založení skupiny VVV
 • hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0
 • zakládajícími členy této skupiny jsou všechna přítomná sdružení
  • KHnet.info - Ludva
  • KLfree - Belgarat
  • Křivonet - Psanda
  • CZF-Praha - Ptak
  • UNHfree - Kojot
  • LBCfree - HWsoft
  • Unart - Dulik
  • Steadynet - Ticcky

Každé sdružení do 30.6.2009 zašle finační objem peněz uvolnených na projekt pro letošní rok a seznam tématických okruhů projektu.

 • VH hlasovala o založení skupiny Právo
 • hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1
 • zakládajícími členy této skupiny jsou:
  • UNHfree
  • Křivonet

D1. Komise pro konektivitu

 • Nová smlouva s Telii je podepsána

D2. Pracovní skupina VOIP

 • Pochvala Litinovi za zařízení volání zdarma přes 802.cz

D3. Pracovní skupina Rádio

D4. Pracovní skupina IPTV

 • otázka podání žádosti o licenci šíření převzatého vysílání
 • KHnet.info vstoupil to pracovní skupiny IPTV

D5. Technicka pracovni skupina

Co se udalo:

 • server Chaos [NFX1] zatim vicemene v puvodnim stavu, t.c. jen nainstalovan VMWare server s testovacimi image
 • server Pontos [NFX2] prekonfigurovan pro podporu virtualizace (xen, debian/lenny) - presunut sem route reflector #2 z puvodniho stroje kdesi v Klfree
 • route-reflector #1 premisten z gaiy na virtual na serveru Erebos [NFX1]
 • server Gaia slouzi (z pohledu routingu) jen pro terminaci VPN
 • CZF routing pro segment NFX presunut ze serveru Gaia na Cisca (oddelena VRF)
 • upgradovan SW pro wiki NFX

D6. pracovní skupina Racek

-

E. Členové

E1 - představení žadatelů o členství

 • po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, že o přijetí Gavanetu bude hlasováno na příští VH.
 • Do příští VH by měl být připraven návrh jak podávat žádost a posuzovat přijímání nových členů.

E2 - přijetí nových členů

 • Provedlo představení Gavanetu a o přijetí nebylo hlasováno.
 • Byl projednán návh o zpřístupnění wiki a mailing listů žadatelům o členství.
 • Dnes bylo hlasováno o Gavanetu, další případy budou řešeny systémově.
 • hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0

F. CZFree.net

 • NIC.CZF premistil primarni nameserver z problematicky dostupnych Kosir na svuj virtual v NFX [jak je jiz tradici, neobeslo se to bez nejakeho toho flame.
 • aktualne probihaji ctyri hlasovani mezicloudu

G. Diskuse, různé

 • představení produktů inveatech (liberouter). Plán přibližně na 15:00 představení proběhlo
 • UNArt - je třeba vytvořit na wiki stránku, kde budou emaily na stránky sdružení
 • projednání vstupů do CZ.NIC
  • JaST předložil návrh na vstup do CZ.NIC. Vstupní poplatek je 5000 Kč.
  • hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat na FAI UTB ve Zlíně v pátek 4.9.2009 od 18:00 - oranizační věci a v sobotu 5.9.2009 od 09:00 pracovní skupiny a v neděli VH od 09:00 (zápisy, rozpočty) konferenci a


Zapsal: Aleš Kerner


Počet členů NFX k dnešnímu dni (20.6.2009) je

Czela (862)

Pilsfree (10106)

UNHfree (1379)

Krivonet (444)

KLFree (5198)

HKfree (2558)

LBCfree (270)

KHnet (2149)

mh2net (579)

Evkanet (2009)

CZF Praha (1127)

Jmnet (350)

SteadyNet (395)

UnArt (2507)


Celkem (29933)