Zápis z 19. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 11.-12.6.2011 v Hradci Králové svolané řádně v zápise minulé valné hromady

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

 • Czela nepritomna
 • HKfree Pavel Kriz (Pavkriz),
 • Klfree Jaroslav Strestik (JaSt)
 • Liberec nepritomen
 • Pilsfree Pavel Muknsnabl (Muki)
 • UNHfree Marek Fucik (Mara)
 • KHnet Ales Kerner (Monty)
 • mh2net nedorazi - omluveni
 • Evkanet nepritomna
 • CZF-Praha Petr Laznovsky (Lazna) + Adam Golecky (Gadam) – zatim spi
 • Krivonet Miroslav Vachek (Giov) - splnomocnen
 • JMNet Ales Prihoda (Alex)
 • Steadynet / pozastavene clenstvi (nehlasuji)
 • UnArt Jan Sedlar (Honzeen)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree (nehlasuji) Pavel Kocourek (Catman)
 • Gavanet (nehlasuji) Zdenek Stepanek (Stepanek)

k 10:22 pritomno 9 hlasujicich clenu a dva pridruzeni, celkem tedy pritomno 11 zastupcu ze 16 clenskych sdruzeni

Zapisovatelem zvolen Dan Tencl jednohlasne (9-0-0)

Dostavil se host z HVfree Michal Kolacek, VH nema namitky proti jeho pritomnosti

Dostavil se (10:30) zastupce UnArt

Valná hromada přerušena do 12.6. 9.00, zatím budou probihat jednani pracovnich skupin.


Valná hromada obnovila přerušené jednání 12.6.2011 v 9.35

Přítomní hlasující:

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • HKfree Pavel Kriz (Pavkriz) nebo Záviš Jirásek (Zavis)
 • Klfree Jaroslav Strestik (JaSt)
 • Liberec omlouval se e-mailem
 • Pilsfree Pavel Muknsnabl (Muki)
 • UNHfree Marek Fucik (Mara)
 • KHnet nepřítomen
 • mh2net nedorazi - omluveni
 • Evkanet Adam Gibala (Evka)
 • CZF-Praha Petr Laznovsky (Lazna)
 • Krivonet Miroslav Vachek (Giov) - zplnomocnen
 • JMNet Ales Prihoda (Alex)
 • Steadynet Martin Hlavaty (Marf) pozastavene clenstvi (nehlasuji)
 • UnArt Jan Sedlar (Honzeen)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree (nehlasuji) nepřítomen
 • Gavanet (nehlasuji) Zdenek Stepanek (Stepanek)

Přítomno 11 hlasujících členů

Přítomní přísedící:

 • Tenčl Daniel: NFX
 • Jaroslav Mrvka (Slava) Pilsfree
 • Martin Kukal (Martin22) Jm-net
 • Martin Pelikán (není) Steadynet
 • Daniel Suchý (danny) czf-Praha
 • Jakub Janele (jakub) HKfree
 • Martin Košťál (Kendy) HKfree
 • Pavel valoušek (ValPav) czf-Praha
 • Adam Golecký (Gadam) czf-Praha
 • Jan Král (hany) Klfree (czf-Praha zapřel)
 • Martin Fojtík (není) Unart
 • Alena Kozumplíková (vanilka) Unart zatím spí jako Jablonka
 • 9.51 Jan Ptáček (ptak) přeje dobré ráno czf-Praha
 • 9.51 Lukáš Turek (8an) czf-praha

Přítomní hosté:

hvfree odjelo

A0 odsouhlasení programu

Program 
A. Zahájení A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel 
A2 odsouhlasení programu 
A3 Schválení žádostí o řádné členství 

B. Kontrola minulých úkolu 
C. Z jednání pracovních skupin a komise C1 Komise pro konektivitu 
C2 Pracovní skupina VOIP 
C3 Pracovní skupina IPTV 
C4 Technická pracovní skupina 
C5 Výzkum -vývoj -vzdělávání 
C6 Právo 

D. Správní úkony D1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí 
D2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí 
D3 Informace o Freetelu 
D4 Projednání návrhů struktury členských příspěvků 

E. Závěr 

Valná hromada schvaluje navržený program

hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0

A3 Schválení žádostí o řádné členství

PVfree.net požádalo o přijetí za řádného člena

Zástupci (už) nejsou přítomni.

Diskuse : Ptak - člen který není na valné hromadě urychluje jednání

Návrh pro přijetí za řádného člena od 13.6.2011

hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 3

PVfree je přijato, protože jsou sprostějova

B. Kontrola minulých úkolu

D3/3, D3/4: TV licence převzatého vysílání: úkol trvá, detaily jsou v zápise pracovní skupiny. Iptv08‎ podpis smlouvy s xPhoNet - Jast - úkol popsán v zápisu pracovní skupiny VOIP Voip22

C. Z jednání pracovních skupin a komise

C1 Komise pro konektivitu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu komise konektivity a pověřuje statuární zástupce úkony vedoucí k zajištění převodu LIR na Freetel s.r.o. zápis viz kon40

C2 Pracovní skupina VOIP

1. Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH. zápis viz voip22

C3 Pracovní skupina IPTV

1. Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH. zápis viz iptv08

C4 Technická pracovní skupina

zápis viz Tech_2011-06-11

1. Valná hromada na základě rozhodnutí technické pracovní skupiny vydává doporučení všem členským sdružením o zavedení DNSsec.

hlasování: Pro 8, Proti Unhfree, Zdrželo se 1

C5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

Valná hromada bere na vědomí zprávu o jednání pracovní skupiny zápis viz V3-06

Valná hromada ukládá statutárním zástupcům k uhrazení faktur a dohlédnutí na splnění termínu dodání a následné distribuce PoE zařízení.

hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 0

C6 Právo

Valná hromada bere na vědomí zprávu o jednání pracovní skupiny a schvaluje plán její činnosti. zápis vizPSP-3/2011

D. Správní úkony

D1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí

Daniel Tenčl podal zprávu o hospodaření. K 11.6.2011 je vše v pořádku, jen klfree neuhradilo poslední členské příspěvky.

D2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí

Jast prezentoval názor, aby od dalšího čtvrtletí byly členské příspěvky do skupiny stejné pro její členy. Slava oponuje, že je třeba se skládat na konkrétní výdaje, které jsou pro dané sdružení zajímavé. Příděly na 3. Q 2011:

Příděly III.Q 2011 měsíčně: (viz wiki).

D3 Informace o Freetelu

JaSt prezentoval graficky navrh eShopu (http://web.archa.cz/freetel/), vyvoj praci na telefonnim rozhrani, zpusob OnLine nakupu kreditu a moznost scriptoveho propojeni telefonni DB s IS sdruzeni. Nove polozky v nabidce Freetelu budou k nalezeni ve Friťáku. Pristup do Friťáku bude pro kategorii clenskych sdruzeni vygenerovan a pisemne zaslan statutarnim zastupcum clenskych sdruzeni na základě podepsané smlouvy (včetně smlouvě o mlčenlivosti). Jast informoval o moznosti zavedeni jakekoliv polozky na zaklade doporuceni, nebo jeste lepe prime dojednani s dodavatelem a zachovani 1% marze vyhradne pro iniciujici sdruzeni jinak se stále hledá jednatel náhradou za Giova

Jast ocenuje, ze nebyt mnoha dalsich lidi, tak bychom jsme se nedostali tak daleko jak jsme se dostali (i když jsme se nikam zatím nedostali) valná hromada bere informaci na vědomí a odměnila jednatele za dosavadní práci potleskem s přídavkem

D4 Projednání návrhů struktury členských příspěvků

(viz wiki)

hlasování o příspěvcích : Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 1

termín splatnosti 1. den v měsíci

E. Členové

Počet členů NFX k dnešnímu dni (12.6.2011) je 41.768

 • 1. CZF-Praha: 1280
 • 2. Czela.net: 785
 • 3. Evkanet: 2011
 • 4. Gavanet:368
 • 5. HKfree: 3200
 • 6. Jablonka: 734
 • 7. JM-Net: 803
 • 8. Khnet:2508 *)
 • 9. Klfree.net: 5429
 • 10. Krivonet: 574
 • 11. Freenet Liberec: 437 *)
 • 12. mh2net: 570 *)
 • 13. PilsFree: 15960
 • 14. PVfree: 1906 *)
 • 15. Steadynet: 500
 • 16. UnArt: 2888
 • 17. UNHfree: 1725

*) Údaje jsou neaktualizované

F. Závěr

Sraz CZFree.Net na Višňové se koná 25.-26.6.2011

Příští valná hromada se bude konat 2.10.2011 v Plzni 2011 od 9:00.

Zapsal: Daniel Tenčl

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • HKfree Záviš Jirásek (Zavis)
 • Klfree Jaroslav Strestik (JaSt)
 • Pilsfree Pavel Muknsnabl (Muki)
 • UNHfree Marek Fucik (Mara)
 • Evkanet Adam Gibala (Evka)
 • CZF-Praha Petr Laznovsky (Lazna)
 • Krivonet Miroslav Vachek (Giov)
 • JMNet Ales Prihoda (Alex)
 • Steadynet Martin Hlavaty (Marf)
 • UnArt Jan Sedlar (Honzeen)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Gavanet Zdenek Stepanek (Stepanek)

Jednání skončeno dne 12.6.2011 v 11:57 hod.