Zápis z 17. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 15.1.2011 ve Varnsdorfu svolané řádně v zápise minulé Valné Hromady

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

 1. CZF-Praha: Richard Zenker + Libor Chocolatý
 2. Czela.net: Jan Hataš + Matěj Cyrín
 3. Evkanet: omluven
 4. HKfree: Pavel Kříž
 5. Jablonka: Petr Simandl
 6. JM-Net: omluven
 7. Khnet:Aleš Kerner
 8. Klfree.net: Jaroslav Střeštík
 9. Krivonet: Jaroslav Jirásek
 10. LBCfree: Petr Laščák
 11. mh2net: Vít Dittrich
 12. PilsFree: Václav Kuchynka
 13. PVfree: Pavel Šustr
 14. Steadynet: omluven
 15. UnArt: Tomáš Dulík
 16. UNHfree: Martin Ottmar

Přitomno 13 z 16 zástupců členů. Z řádných členů (tj. členů s hlasovacím právem) je přítomno 11.

Dále jsou přítomni hosté:

 • Sedlář Jan, Fojtík Martin: UnArt
 • Tenčl Dan: NFX
 • Král Jan, Lázňovský Petr: CZF-Praha
 • Dejmek Pavel: HKFree
 • Svoboda Martin, Kaizner Petr: Khnet
 • Muknšnábl Pavel „Muki“: Pilsfree
 • Vachek Miroslav „Giov“: Freetel, Křivonet
 • Jirásek Jaroslav: Křivonet
 • Suchý Daniel, Turek Lukáš, Hruška Petr: CZF-Praha
 • Hendrich Michal, Špaček Ladislav, Štěpánek Zdeněk, Mišík Miroslav: Gavanet
 • Junek Libor, Gavura Michal, Kalina Martin, Jaroš Libor: VDFFree
 • Mrvka Sláva: Pilsfree
 • Zábranská Nela, Šanda Petr: MH2Net


Valná hromada zvolila zapisovatelem

 • Tomáš Dulík (UnArt), hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 1

Schválení hostů:

 • VDFFree, Krásná Lípa (3), Gavanet (4): hlasování: nikdo z přítomných neměl námitek proti přítomnosti hostů

A2 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX takto:

návrh možných bodů programu (k editaci radou NFX )

 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 představení VDFfree
  • A3 odsouhlasení programu
 • B. Kontrola minulých úkolu
  • 15/B1 - doplnit chybějící dokumenty ve wiki
  • 15/E5.1 zajistit 48V zálohu v NFX2. Předpokládá se náklad cca 60 000Kč a hrazeno to bude ze základních prostředků NFX.
  • 15/E5.3 Nákup tří kusů APC PDU za cca 12 000Kč každý.
 • C. Správní úkony
  • C1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí
  • C2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí
  • C3 Informace o servisni organizaci
 • D. Z jednání pracovních skupin a komise
  • D1 Komise pro konektivitu
  • D2 Pracovní skupina VOIP
  • D3 Pracovní skupina IPTV
  • D4 Technická pracovní skupina
  • D5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • D6 Právo
 • E. Členové
 • F. CZFree.NET
 • G. Diskuse, různé
 • H. Závěr

Valná hromada schvaluje navržený program

 • hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0

Zápis z projednání jednotlivých bodů

A. Zahájeni

 • představení VDFFree

B. Kontrola minulých úkolu

 • 15/B1 - doplnit chybějící dokumenty ve wiki: úkol splněn (Jablonka i Steadynet doplněno)
 • 15/E5.1 zajistit 48V zálohu v NFX2. Zatím nesplněno z technicko-organizačních důvodů, viz zápis skupiny TECH.
 • 15/E5.3 Nákup tří kusů APC PDU: nákup splněn, je potřeba dořešit instalaci – zájemci o připojení na PDU nechť dodo wiki své zařízení.

C. Správní úkony

 • C1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí:Dan Tenčl podal zprávu o hospodaření. K 15.1.2011 je vše v pořádku.
 • C2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí: Viz papírový zápis
 • C3 Informace o servisni organizaciGiov podal zprávu o stavu Freetel-u.
 • Valná hromada pověřuje statutární zástupce NFX, aby uložili jednatelům Freetelu podání oznámení ČTÚ o komunikační činnosti poskytující veřejně dostupnou telefonní službu a veřejnou pevnou síť elektronických komunikací dle §79 a 104 Zákona 127/2005 Sb dle bodu D2/8
 • Valná hromada pověřuje statutární zástupce NFX, aby projednali s jednateli Freetelu naplnění bodu D1/5.
 • Valná hromada pověřuje statutární zástupce NFX, aby projednali s jednateli Freetelu naplnění bodu D3/3 a D3/4.
 • VH navrhuje zvýšení částky za ekonomické konzultační služby Dana Tenčla na 6000 Kč měsíčně od února 2011.Hlasování:pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0
 • Master Internet požádal o přímý peering. Proběhla diskuse. Hlasování: pro: 0, proti: 8, zdrželo se: 3

D. Z jednání pracovních skupin a komise

D1 Komise pro konektivitu:

 1. JaSt podal zprávu o aktuální situaci cen a účtování konektivity
 2. Byl splněn úkol „upgrade přípojky do NIXu“, momentálně máme 2x 10Gbit
 3. Byly obnoveny smlouvy s oběma upstream providery
 4. PVFree oznamuje, že vstupuje do komise konektivity. Zástupcem jmenuje Pavla Kocourka (Catman). PVFree žádá o rozdělení vstupního příspěvku do 2 kvartálů.Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 2
 5. Komise pro konektivitu navrhuje, aby zahraniční konektivita byla obhospodařována prostřednictvím Freetel-u včetně současné 10% rezervy na opravy a provoz. Hlasování o návrhu v rámci skupiny konektivita:Pro: 11, Proti: 0

D2 Pracovní skupina VOIP

 1. Nabídka Xphonet na výhodnější volání: skupina využije testovacího provozu do příští VH, kde rozhodne o případném uzavření smlouvy.
 2. Post-paid je určený výhradně pro členská sdružení nebo jejich servisní organizace. Pro takto určená čísla se musí zajistit měsíční výstup ve formě daňového dokladu pro účely Freetel-u.
 3. Pre-paid je určený pro koncové uživatele. Variabilní symbol je telefonní číslo. V případě více čísel u jednoho subjektu lze použít kterékoli číslo.
 4. Lbilling bude rozšířen o web rozhraní na kontrolu stavu účtu – peníze i hovory.
 5. Po splnění výše uvedeného se zajistí převod příslušných smluvních vztahů na Freetel.
 6. Skupina zosobněná Mukim zajistila funkční zálohování.
 7. Zvažujeme zprovoznění jedné centrální PBX pro sdružení, která nemají vlastní ústřednu.
 8. Skupina se usnesla o podání oznámení ČTÚ o komunikační činnosti poskytující veřejně dostupnou telefonní službu a veřejnou pevnou síť elektronických komunikací dle §79 a §104 Zákona 127/2005 Sb. Hlasování:pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 4

D3 Pracovní skupina IPTV

 1. GIOV a Sima udělají ve Wiki stránku s legislativním pohledem na šetření, zaměřená na proběhlé kauzy
 2. UnArt žádá o vstup do skupiny IPTV. Zástupce: Tomáš Dulík. Hlasování o této žádosti: Pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0
 3. Pracovní skupina navrhuje, aby Freetel měl TV licenci převzatého vysílání („licence TV kabelového operátora“) a zastřešoval distribuci členským sdružením. Hlasování o návrhu: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
 4. Pracovní skupina se usnesla, že svoje naspořené prostředky použije k pokrytí nákladů spojených s pořízením licence „převzatého vysílání“. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

D4 Technická pracovní skupina

 1. Prodiskutování situace na Sitelu, možnost pronájmu racku od Telie se závěrem, že od července se tato varianta zkusí
 2. Schválení drobné investice do NFX2 (optická vana, metalický patch panel a vyvazovací patch panel)
 3. RIPE – přetrvávající problémy s administrativou. RIPE se vyřeší tím, že žadatelé o nové IP dodají formulář do 31.1.2011, po tomto datu je sežere Pilsfree a KLFree networks.
 4. IPv6 – implementační problémy
 5. Bude provedena revize technických pravidel.
 6. Jablonka požádala o propagaci svého AS do NIXu. Technická skupina pověřuje Dannyho nastavením.

D5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 1. Czela.net, HKFree, Unhfree, Jablonka žádají o vstup do skupiny VaV.Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0
 2. 8an prezentoval svou činnost pro Praha12 za minulé období
 3. Hany prezentoval Hanyátko
 4. Dulík prezentoval možnosti free GIS
 5. oživení myšlenky CZFroam
 6. skupina předkládá VH rozhodnutí o investování do výroby PoE panelu částku 280tis. Kč.Součastí projektu bude výroba verze RC1 v počtu 15ks a v případě úspěchu následná výroba max. 135 ks.Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2
 7. Školení nejen pro lamy adminy – 2. polovina února až polovina března

D6 Právo

1. Pracovní skupina rozhodla:

 • zřídit fond pro právní pomoc (právní rozbory)
 • fond bude naplňován formou navýšení členského příspěvku v rámci rozpočtu NFX
 • HKFree, Unhošť, Jablonka a CZF-Praha byli přijati do skupiny Právo

E. Členové

Gavanet požádal o vstup.

Hlasování:

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 2

Gavanet se stal od 15.1. přidruženým členem, příspěvky bude tedy platit již od tohoto měsíce.


Počet členů NFX k dnešnímu dni (15.1.2011) je

 1. CZF-Praha: 1250
 2. Czela.net: 793
 3. Evkanet: 2011
 4. HKfree: 2971
 5. Jablonka: 711
 6. JM-Net: 701(nepřítomen ale aktualizováno)
 7. Khnet:2484
 8. Klfree.net: 5371
 9. Krivonet: 523
 10. LBCfree: 428
 11. mh2net: 570
 12. PilsFree: 14087
 13. PVfree: 1891
 14. Steadynet: 512(nepřítomen)
 15. UnArt: 2861
 16. UNHfree: 1610

Celkem 38063

F. CZFree.NET

První příspěvek v CZFree foru: 1.10.2001 v 16:07.

G. Diskuse, různé

VH prodiskutovala ustálení rotace Valných hromad.

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat v Kladně 26. 3. 2011 od 9:00.

Zapsal: Tomáš Dulík

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 1. CZF-Praha: Richard Zenker Libor Chocolatý
 2. Czela.net: Jan HatašMatěj Cyrín
 3. HKfree: Pavel Kříž
 4. Jablonka:Petr Simandl
 5. Khnet: Aleš Kerner
 6. Klfree.net: Jaroslav Střeštík
 7. Krivonet: Jaroslav Jirásek
 8. LBCfree: Petr Laščák
 9. mh2net: Vít Dittrich
 10. PilsFree: Václav Kuchynka
 11. PVfree:Pavel Šustr
 12. UnArt: Tomáš Dulík
 13. UNHfree: Martin Ottmar


Jednání skončeno dne 15.1.2011 v 19:10 hod.