Zápis z 5. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 8.12.2007 v Čelákovicích a svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 11:30

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

czf-praha zvolil Jana Krále (Hany) svým místopředsedou Czf-praha_zápis_1.VH, takže jménem czf-praha jednají dva ze tří statutárních zástupců. Doklad o tom je na wiki

klfree v mezidobí zvolilo Jasta předsedou klfree, ke změně nedošlo. Doklad o tom je na wiki.

Ostatní zůstalo stejné jak bylo.

Přítomno je svými zástupci všech 9 členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Petr Laščák (HWsoft), zástupce LBCfree
 • Pavel Kříž (Pavkriz), pověřený zástupce Hkfre
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree, nepřítomen
 • Vít Dittrich (Vitisek) - MH2Net, zástupce Mh2net
 • dva z Libor Chocholatý (Libor), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Aleš Kerner (Monty) zástupce Khnet

Přítomen je i přidružený člen Evkanet s.r.o., zastoupený Adamem Gibalou (Evka)

Dále jsou přítomni hosté:

 • Michal Vondráček (Majkl), radní Czely
 • Lukáš Kuna (ValXdater) - Evkanet, s.r.o.
 • Petr Šanda (psanda), předseda křivonet, zatím není
 • Martin Svoboda (Ludvik) - Místopředseda KHnet.info
 • Miroslav Stejskal (Stejsky) - předseda Mh2net
 • Svatopluk Dědic (Belgarat) - Předseda KK KLfree.net, zatím není
 • Pavel Muknšnábl (Muki) - Radní Pilsfree.net, Místopředseda NFX
 • Petr Žitný - HKfree.net
 • Jaroslav Mrvka (Sláva) - radní PilsFree.net
 • Jan Krajdl (SPM) - KLfree.net
 • Aleš Kužílek (Kužel) - radní Czela.net
 • Petr Simandl (Simandl) - Jablonka.cz
 • Martin Hajdučík (Murphy) - Czela.net
 • Jan Hataš (Sajah) - Czela.net
 • Petr Lázňovský (Lazna) - Pankrac.czf
 • Daniel Suchý (Danny) - předseda CZF Praha

A2 zapisovatelem je Aleš Kerner (Monty)

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. valná hromada schvaluje navržený program

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

Program :

 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Přijetí nových členů
 • od 12 do 15 hodin oběd a diskuse (členové komise pro konektivitu mají oběd do 13)
 • Komise pro konektivitu (13.00-14.00)
 • Pracovní skupina IPTV (14.00-15.00)
 • D. IPTV
 • E. VOIP
 • F. Volby předsedy a místopředsedů
 • G. Finance NFX
 • H. Členské příspěvky 2008
 • I. NCX a 10.253
 • J. CZFree.NET
 • vyjma členů technické skupiny pauza na večeři v hospodě do 19.30 (nebo pizza)
 • Technická pracovní skupina (18.00-19.00)
 • pracovní skupina Mediaserver (19.00-19.30)
 • K. Mediaserver
 • L. Pivo
 • M. Diskuse
 • N. Závěr

B. kontrola minulých úkolu

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - Monty TRVÁ, Eset se rozhoduje, zda nám slevu dá.

03/G - valná hromada svým členům doporučuje zavést czf4bfu - zavedl Czela.net, návod pro ostatní členy je na http://www.czela.net/wiki/index.php/CZF4BFU KDO DÁL ? pochvala KHnet.info

04/E0 Valná hromada ukládá UNHfree dodat do deseti pracovních dní písemné oznámení o přistoupení do komise pro konektivitu - Litin

04/E1 doložit písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky - monty SPLNĚNO

04/E2 doložit písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky - mh2net SPLNĚNO

04/E4 doložit písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky - czfree praha SPLNĚNO

04/G1 jednání o návrhu smlouvy s Kinomania.cz o cenách pro členy členských sdružení při stahování z úložišť v NFX + vazba na IPTV - psanda. - viz. K) media server

04/G2 NACEVI server v Sitelu - zajistí Litin - trvá

04/G3 Návrh technického řešení IPTV v souladu s právním řádem ČR a licenci převzatého vysílání - pracovni skupina IPTV

04/I zavést VPN server - belgarat SPLNĚNO, je tam zatím asi pět tunelů (viz interni wiki)

04/L Povinnosti každého člena

 • má vlastní CZF doménu.
 • Má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.
 • Má překládané hraniční rozasahy BGP.
 • Udržuje kontakty a infomace v CZF ripe.
 • Udržuje v běhu Czf4bfu (neveřejně - rozsahy czfree)
 • Má zpřístupněný BGP pro looking glass (MRLG)

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian - hwsoft - trvá

--prijeti mh2net zrusi do mesice licenci [1]

uhradit členské příspěvky 4.Q k 1.10.2007 - členové i přidružený člen

Přišli další hosté:

 • Petr Šanda (Křivonet)

C. Přijetí členů

C1 Přihlášku za řádného člena podalo sdružení Křivonet zastoupené Psandou a doložilo písemně na místě přihlášku a prohlášení, že nepodniká. - proběhlo představení - Valná hromada přijímá Křivonet za svého člena, jen po splnění těchto podmínek, nejpozději k 1.3.2008: a) kompletace nutných podkladů k přihlášce b) zavedení jednotného členství ve stanovách. Všichni členové musí mít stejná práva, zejména právo volit a být volen do orgánů sdružení.

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

D. IPTV

D1 Valná hromada uděluje oprávnění Pšandovi k jednání o udělení licence převzatého vysílání. Statutární zástupci notářsky ověří plnou moc k jednání.

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E. VOIP (Voice over Internet Protocol)

Valná hromada ustavuje pracovní skupinu VOIP se členy.

 • Murphy - Czela.net
 • HWsoft - LBCfree.net
 • Sláva - Pilsfree.net
 • Monty - KHnet.info
 • Jast - Klfree.net
 • Danny - CZfree.net
 • Praha Vitisek - mh2net
 • Psanda - Křivonet (v podmínce)
 • Theo - HKfree

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E1 Valná hromada ukládá Jastovi a Danovi_tenclovi, aby podali žádost na ČTU o 10.000 negeografických telefonních čísel. Na nákladech se budou podílet úměrně počtu rezervovaných čísel tato sdružení. KLfree 5000 Czela 1000 KHnet 1000 mh2net 500 lbcfree 500 krivonet 500 hkfree 500 czf Praha 200 Pilsfree 100 Rezerva 700

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E2 SIP server ve sdruzenich by z duvodu snadnejsi udrzby a zavadeni novych veci mohl byt vsude stejny. Doporučen je Asterisk základní manuál se pokusí vytvořit Monty.

6 Pro, 0 Proti, 2 Zdrželo se

E3 Každé sdružení si instaluje vlastní SIP server a vzájemně se propojí. Předpokládá se, že v dočasném období bude jeden ze SIP serverů určen jako odchozí mimo NFX. Po obdržení čísel od ČTÚ zaregistrovat ENUM DNS v ENUM a propojit se s dalšími sítěmi, které o bezplatný peering (nulové propojovací poplatky) budou mít zájem Změna kodeku z nebo na G729a stojí cca 300 za 1 probíhající hovor. Hradí každé sdružení samo.

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

F. Volby předsedy a místopředsedů

Za předsedu byl navržen Jast se svými pomocníky Danem_tenclem a Mukim jako místopředsedy.

Předseda Jast: 7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

Místopředseda Dan_tencl: 7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

Místopředseda Muki 8: Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

G. Finance NFX

G1 Hospodaření 2007

Banka : 

148.447,87 finance NFX (bez financí komise a skupin)
  500,00 finance rezervované pro paní účetní
209.144,98 finance konektivity 
-23.805,00 finance očekávané od czely
______________
334.287,85 stav bankovního účtu

Přebytek 148.000 se sníží o úhradu domény nfx.cz od jasta a rack 12/2007, ocekavejme prebytek 145.000.

Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu

G2 Rozpočet 2008

 440 000,00 členské příspěvky řádné 
 15 000,00 členské příspěvky vstupní 
 145 000,00 zůstatek z minulého roku 
 -14 280,00 nájemné rack 
-228 480,00 připojení do NIXu 1Gbit/s 
 -6 000,00 účetnictví 
 -2 000,00 domény 
 -3 000,00 bankovní poplatky 
 -6 546,00 rozšířená záruka switch Huauwei (není tohle věcně špatně? Při přepisu na web objevil Muki) 
  
předpokládaná bilance 339 694,00 

Poznámka: Valná hromada se ke snižování příspěvků vrátí v příštím roce.

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

H. Členské příspěvky

H1. valná hromada předepisuje členu czela.net mimořádný členský příspěvek ve výši 2.969,10. NFX zaplatilo za Czela.net položení kabelu.

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

H2. valná hromada stanovuje na rok 2008 čtvrtletní členský příspěvky ve výši 10000 a vstupní členský příspěvek na 15.000

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

I. NCX a 10.253

Žádám o povolení použití 10.253.1.0/24 v NCX Zápy. Samozřejmě 10.253.1.0/24 se nesmí propagovat mimo zúčastněný cloud.

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

J. CZFree.NET

J1 Valná hromada bere na vědomí zprávu dana_tencla : - byla zvolena sedmičlenná rada CZFree.NET. Z členských sdružení je na rok členem rady JaSt, danny a hwsoft. - NFX je vlastníkem domeny CZFree.NET, v souladu s předešlým rozhodnutím valné hromady NFX správu domény doufejme bude provádět rada CZFree.NET

K. Mediaserver

Hardware prozatím nebude uvolněn. Psanda vyjedná slevu pro ip rozsahy členů.

L. Pivo

M. Diskuse

M1 Chceme, aby clen nektereho nepridruzeneho clena NFX mel moznost pripojeni u jineho clenskeho sdruzeni NFX za stejnych podminek jako plny clen clenskeho sdruzeni bez placeni clenskych prispevku ? - Odloženo

M2 Společný vývoj softwarových prostředků - vyřeší technická komise (hwsoft). - Odloženo

N. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 15.3.2008 od 11:12 hodin v Mnichově Hradišti

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • JaSt,zástupce Klfree
 • Dan_tencl, zástupce Czela.net
 • Hwsoft, zástupce LBCfree
 • Vitek, zástupce Hkfree
 • Wenda, zástupce Pilsfree
 • Litin, zástupce Unhfree
 • Stejsky, zástupce Mh2net
 • dva z Libor Chocholatý (Libor), Daniel Suchý (Danny) a Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • monty, zástupce Khnet
 • Evka, zastupce Evkanet s.r.o.

Jednání skončeno v 21:30 hod.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela961
Pilsfree5409
UNHfree871
KLFree4351
HKfree2049
LBCfree299
KHnet1467
mh2net559
Evka2001
CZF Praha301
Celkem17901