ZÁPIS Z 36. VALNÉ HROMADY NFX 13.1.2018

A1 Zahájení, volba zapisovatele

Jaroslav Střeštík navrhuje zapisovatelem 36.VH NFX dne 13.1.2018 v Kutné Hoře p. Aleše Kernera.

Celkem hlasů: 35896 - pro 23839, proti 0, zdržených 3757, nehlasovalo 8300

Výsledek: Schváleno (+23839)

Zapisovatelem byl zvolen Aleš Kerner (KHnet.info)

Přítomní zástupci sdružení:

 • Aleš Kerner, KHnet.info, z. s.
 • Radim Horák, mh2net, z.s.
 • Lukáš Prokorát, mh2net, z.s.
 • Jan Moravčík, KHnet.info, z. s.
 • Jan Sedlář, UnArt, z.s.
 • Petr Sedlář, UnArt, z.s.
 • Tomáš Dulik, UnArt, z.s.
 • Richard Zenker, CZF-Praha
 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Radim Drtílek, HKFree.org, z.s.
 • Martin Symerský, SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, Czela.net
 • Pavel Muknšnábl, PilsFree & NFX
 • Tomáš Janský, PilsFree z.s.
 • Zbyněk Cimr, KHnet.info, z. s.
 • Jaroslav Střeštík, Klfree.net
 • Jaroslav Trakal, mh2net, z.s.
 • Jakub Andrš, Sychrovnet s.r.o
 • Petr Šlinz, UnArt, z.s.
 • Adam Golecký, CZF-Praha
 • Petr Lázňovský, CZF-Praha

K 10.35 hod. přítomno 10 hlasujících členů.

Hlasování o předloženém programu 36.VH

 • A. Zahájení
 • A.1 Volba zapisovatele
 • A.2 Schválení programu VH NFX
 • D. Členské otázky
 • D.1 Stav členské základny
 • D.2 Prodlužování členství
 • C. Volba představenstva
 • D. Přehled hospodaření
 • D.1 Hospodaření 2017
 • D.2 Rozpočet 2018
 • E. Schválení odprodeje starého HW
 • F. Zpráva o činnosti
 • G. Různé
 • H. Závěr

Celkem hlasů: 35896 - pro 31353, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 4543

Výsledek: Schváleno (+25785)

D. Členské otázky

D.1 Stav členské základny

Ukončené členství:

 • Spolek bubakov.net k 31.1.2017
 • Morava iX k 31.1.2017
 • Spolek Křivonet k 31.3.2017
 • PVFree.net k 30.6.2017
 • Družstvo OFX k 30.6.2017
 • UNHFree.net k 30.11.2017

D.2 Prodlužování členství

Proběhlo hlasování o prodloužení členství SychrovNETu do 12.2.2019

Celkem hlasů: 35896 - pro 32505, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 3391

C. Volba představenstva

Valná hromada ustavuje představenstvo v následujcím složení. Funkční období začíná dnem 25.6.2018 a končí 24.6.2020.

 • Jaroslav Střeštík - předseda
 • Pavel Muknšnábl - místopředseda
 • Tomáš Dulik - místopředseda

Proběhlo hlasování

Celkem hlasů: 35896 - pro 36839, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 7521

D. Přehled hospodaření

Od spolků, které dluží členské příspěvky, bude požadováno doplacení příspěvků právní cestou.

Jedná se o tyto spolky:

 • JM-net
 • UNHfree.net

Termín splnění: 31.1.2018, zařídí představenstvo

D.1 Hospodaření 2017

Proběhla prezentace hospodaření roku 2017

D.2 Rozpočet 2018

Proběhla prezentace rozpočtu na rok 2018

E. Schválení odprodeje starého HW

VH souhlasi s prodejem obou Cisco 4900M za cenu 60tis Kc do Pilsfree, z.s.

Celkem hlasů: 36839 - pro 29318, proti 0, zdržených 4130, nehlasovalo 3391

F. Zpráva o činnosti

 • Stav nového HW
 • Čištění propojů v CE Colo
 • Zakruhování všech tří POPů
 • Vždy dvě nezávislé trasy z každého routeru
 • n x 10G mezi všemi prvky
 • Navýšení kapacity do NIXu
 • Nový bankovni účet u FIO - 2001241227/2010
 • - všichni začnou povinně platit do FIO Banky

G. Různé

Další VH bude v Hradci Králové 16.6.2018 od 10:00.

Další WG bude 14.4.2018 od 10:00 a místo bude upřesněno.

Jednání ukončeno v 15:50.

Zapsal: Aleš Kerner

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Jakub Andrš Sychrov
 • Jaroslav Střeštík, Klfree.net
 • Tomáš Dulik, UnArt, z.s.
 • Martin Symerský, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Václav Kuchynka, PilsFree, z.s.
 • Radim Drtílek, HKFree.org, z.s.
 • Richard Zenker, CZF-Praha
 • Aleš Kerner, KHnet.info, z. s.
 • Radim Horák, mh2net, z.s.