Zápis z 33. valné hromady NFX 25.6.2016

Jednání bylo zahájeno v 10:20, 25.6. 2016 v areálu chaty Ztracenka. Pořádající organizace je kandidát o členství - Spolek SPKFree.Net.

První částí byla panelová diskuse o aktuálních legislativních otázkách činnosti spolků s prezentací Unie daňových poplatníků ČR, z. s., která byla ukončena ve 13:00.

Obsah

A1 Zahájení, volba zapisovatele

JaSt navrhuje jako zapisovatele zvolit Tomáše Dulíka. Proběhlo hlasování, viz portal.nfx.cz

Celkem hlasů: 38764 - pro 25109, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 13655

Výsledek: Schváleno (+25109)

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Dulík (UnArt, z.s.)

Přítomní zástupci členů:

 1. czela.net/Mcyrin [3563hl/9,2%]
 2. CZF-Praha/julian [3190hl/8,2%]
 3. mh2net/king-2 [3190hl/8,2%]
 4. hkfree.org/Easy [3563hl/9,2%]
 5. Unart/dulik/honzeen [2638hl/6,8%]
 6. PVfree/badla [1839hl/4,7%]
 7. Klfree/jast [3563hl/9,2%]
 8. PilsFree/wenda [3563hl/9,2%]
 9. SychrovNET/jandrs [1152hl/3%] (přítomen, ale do oběda nehlasoval)

Nepřítomni:

 1. Křivonet [3038hl/7,8%]
 2. UNHfree [3451hl/8,9%]
 3. JM-net [2824hl/7,3%]
 4. KHnet [3190hl/8,2%]

K 13.20 hod. přítomno 9 hlasujících členů, nepřítomno 4 členů.

Po obědě přišel ještě Jakub Melín - JMNet.

Ostatní

Pavel Muknšnábl - místopředseda NFX

A2 Odsouhlasení navrženého programu

13:20 * A1 - Zahájení, volba zapisovatele
 • A2 - Schválení programu VH NFX
13:30 * B. Kontrola úkolů z minula
13:35 * C.1 Zpráva o cinnosti
 • C.2 Zřízení/rušení POPu
13:40 * Oběd
15:30 * Pokračování jednání o bodech C1 a C2
 • D. Členské otázky
16:00 * E.1Tech/konektivita
 • E.2 VaV
 • E.3 IPTV
 • E.4 Právo
19:00 * F.Závěr

Detaily hlasování: viz portal.nfx.cz

Celkem hlasů: 38764 - pro 25109, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 13655

Výsledek: Schváleno (+25109)

B1 Kontrola úkolů z minula

 • Úkoly z minula nejsou

C1 Zpráva o činnosti

 • JaSt prezentoval zprávu o činnosti a hospodaření FreeTelu.
 • JaSt dostal za úkol:
  • doplnit prezentaci za rok 2015
  • Sejít se s Wendou a rozpočítat náklady centrály Freetel-u na skupiny.
 • JaSt předkládá ke schválení účetní uzávěrku NFX za rok 2015. Hlasování viz Schválení účetní závěrky NFX za 2015,
  výsledek:Celkem hlasů: 38764 - pro 27933, proti 0, zdržených 1152, nehlasovalo 9679 Schváleno (+27933)

C2 Zřízení/rušení POPů

 • Stávající stav trvá, NFX1 stále existuje

D. Členské otázky

D.1 žádost Sychrov.NET o prodloužení řádného členství

Celkem hlasů: 38764 - pro 20067, proti 5828, zdržených 0, nehlasovalo 12869 Výsledek: Schváleno (+14239)

D.2 Volba představenstva

 • JaSt navrhuje hlasování o volbě představenstva ve stávajícím složení.
 • Výsledek hlasování viz portal.nfx.cz - volba představenstva

Celkem hlasů: 38764 - pro 29085, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 9679 Výsledek: Schváleno (+29085)

E.1 Tech/konektivita

PVFree se dotazuje na způsob rozúčtování konektivity mezi jejich přidružené členy.

Úkol: JaSt do příště pořeší s Dannym a PVFree.

E.2 VaV

Na další jednání workgroups proběhne prezentace výsledků měření vyzařovacích diagramů nových integrovaných jednotek Ubiquity.

E.3 IPTV

Prezentace výsledků jednání s TV Nova. Podmínka CET21: když partner (sledovani.tv) chce TV Nova, musí být Nova v základním balíčku, resp. ve všech balíčcích.

Proběhla diskuse o finančních podmínkách.

E.4 Právo

Skupina rozhodla o zhotovení analýzy aktuální legislativy, týkající se spolkové činnosti.

F. Závěr

Další valná hromada bude jednodenní dne 21. ledna 2017 v 10:00 na Vsetíně, pořadatelem bude Sychrov.net.

Další workgroup bude 15.10.2016 v Praze v domečku od 10:00.

Jednání skončeno v 17:40.

Zapsal: Tomáš Dulík

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Richard Zenker, CZF-Praha
 • Jaroslav Střeštík, Klfree
 • Jan Sedlář, Tomáš Dulík, UnArt, z.s.
 • Jakub Melín, JM-net
 • Radim Horák, mh2net
 • Lukáš Březina, hkfree.org
 • Pavel Šustr, PVFree
 • Jakub Andrš, Sychrov.net