Zápis z 10. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 4.4.2009 v prostorech hradu Křivoklát,  svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 12:05 hod v prostorách hradu Křivoklát.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášení schopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 9 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Aleš Příhoda (alex), zástupce jmnet
 • Karel Pičman (kaya), zastupce LbcFree
 • Pavel Kříž (pavkriz), zástupce Hkfree na základě ústního zmocnění
 • Aleš Kerner (Monty), zástupce Khnet.info
 • Petr Šanda (psanda), zástupce Křivonet

Přitomno 9 z 12 zástupců členů, VH je usnášení schopná

Dále jsou přítomni hosté: Pavel Muknšnábl (muki) Pilsfree,Martin Pozděna (kane) Pilsfree, Ladislav Šorčík (dalík)KHnet , Martin Svoboda (Ludva) KHnet, Adam Gibala (Evka), Kubečka (Peak) Evka, Lukáš Kuna (Valxdater) Evka, Petr Blahák (Blax) Steadynet, Martin Hlavatý (Marv) Steadynet, Jiří Padalík (Xboletus) Steadynet, Lukáš Žilka (Ticcky) Steadynet, Petr Kaizner (Czernobyl) KHnet, Aleš Kerner (monty) Khnet, Michael Střeštík (Eruzemberg)Klfree, Martin Šrotýř (Belerby) Klfree, Eva Širůčková (Jevik) Klfree, Josef Klano (Jklamo)Jmnet, Martin Šinský (Fci) Jmnet, Martin Kukal (Martin 22) Jmnet, Petr Hruška (Phru8648) CzfPraha, Pavel Šrpynár (Paul) Hkfree, Petr Žitný (zitnyp)Hknet, Karel Pičman (kaya) Lbcfree, David Páv (spider) LBCfree, Martin Ottmar (Kojot) Unhfree,  Jaroslav Sklenička Křivonet, Matěj Kopecký (Kopcem)Křivonet, Mirek Vachek (Giov) Křivonet /Bubakov, Michal Kliment Unart, Roman Ševčík Unart, Martin Fojtík Unart, Tomáš Dulík Unart,  Jan Sedlář Unart, Jaroslav Jirásek Křivonet, Milan Hlaváč Křivonet, Vojtěch Muller Křivonet, Michal Eibl Křivonet, Jaroslav Macejko Unart, Martin Chovančík Unart, Josef Krieglstein Tremnet , Tomáš Jánský(Janskyt) Tremnet, Jiří Mráček(Mrak) Mraknet, Ondřej Poslušný (Defender) Plzenec.net, Jan Král CzfPraha, Richard Zenker CzfPraha, Petr Lázňovský CzfPraha, Jaroslava Trlicová CzfPraha, František Doležal PVFREE.net, Radek Kohout PVFREE.net, Milan Bureš PVFREE.net, Jaromír Březina PVFREE.net, Eva Jirásková Křivonet

Zapisovatel:Eva Jirásková

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

B. Schválení účetní závěrky

9 členů pro, účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

12:23 přibyl 10. člen s hlasovacím právem - Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net přítomno je tedy 10 z 12 členů.

C.Kontrola úkolů z minulé valné hromady

04/L Povinnosti každého člena

 • má vlastní CZF doménu.
 • má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.
 • zpřístupněný BGP pro looking glass - MRLG (Mh2net splněno) - bude doplněno do požadavků na nové členy

07/C2 - khnet: Přípojným místem člena NFX bude fyzický ethernetový port v budově Sitel, racku NFX. Datový tok přes tento port nesmí zatěžovat zahraniční konektivitu NFX.   KHNET Splněno.

na základě bodů 04/L a 07/C2 budou sepsány do wiki povinnosti člena

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian, vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous hwsoft - splněno v "alfa"-stavu - informace na wiki, rozběhnut virtual server, trac, není obsah - nejsou lidi, co by ho dodali; doplní se řešení na bázi LMS pro malá sdružení, které nemají své IS. hwsoft doplní CZela-Debian, který již není pro potřeby freenetů udržován. Přístupy na stroj zajišťuje hwsoft.

Komise pro konektivitu: je splněno, smlouva podepsána (Upstremy do zahraničních Ixů)

07/C3 - pilsfree navrhuje výrobu triček s logem NFX - objednat 100 s výšivkou (do 350Kc kus) střih s límečkem úkol Wenda. Wenda: splněno pokud někdo má ještě zájem o trička kontaktuje wendu

Příspěvky: 1Q uhrazeno, 2Q probíhají platby

08/C4 hany zajistí vytvoření virtuálního stroje pro potřeby restreamuHany: hotovo, informace ve wiki

D.Představení sdružení Křivonet – Petr Šanda

(proběhlo)

(oběd)

E.Členové – představení

(proběhlo)

Další ...

prohlídka hradu

prezentace Alef 0

Hlasování o přijetí nových členů

10 členů pro přijetí Steadynet, 0 proti, 0 se zdrželo, zástupce pro NFX Petr Bláha

10 členů pro přijetí O. S. Unart.net , 0 proti, 0 se zdrželo, zástupce pro NFX bude Roman Ševčík

Proběhlo jednání skupiny konektivita

Konektivita ukládá statutárům prodloužení smlouvy o jeden rok, výše předplacené konektivity bude stanovena z 3 měsíčního průměru konektivity.

Komise pro konektivitu uvolní ze spoření cca 120T kč na Cisco rozšíření zdroje  AC 2ks a zřízení druhého okruhu napájení pro oba popy.

Přitomno 9 z 12 zástupců členů Lbcfree.net odjel

Proběhlo jednání Technické skupiny

technická komise ukládá statutárum uzavřít smlouvu na  roční základní smlouvu o supportu Cisco Switchů

9 členů pro , 0 proti, 0 se zdržel

F. Diskuse, různé

Skupina pro právní pomoc

odloženo do příště psanda  založí  mailing skupinu

---Přitomno 8 z 12 zástupců členů Unhfree.net odjel

Skupina pro výzkum

založí se mailing skupina

Ostatní

Návrh na ekologický přístup k zápisu – zápis bude vyhotoven v jednom výtisku podepsán statutáry jednotlivým sdružením a následně bude digitální a zveřejněn.

8 členů pro , 0 proti, 0 se zdržel

Další Valná Hromada 20.6. 2009 od 13:00 v Kutné Hoře

Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree podpis: 

Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha podpis: 

Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree podpis: 

Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree  podpis: 

Aleš Příhoda (alex), zástupce jmnet  podpis: 

Karel Pičman (kaya), zastupce LbcFree  podpis: 

Pavel Kříž (pavkriz), zástupce Hkfree na základě ústního zmocnění  podpis: 

Aleš Kerner (Monty), zástupce Khnet.info podpis: 

Petr Šanda (psanda), zástupce Křivonet podpis: 

(Tentokráte nebyly sesbírány počty členů jednotlivých sdružení a zápis je také stručnější a později zveřejněný než obvykle. Dejme to za vinu velmi bohatému kulturnímu programu předmětné VH. - pozn. webmaster (Muki))