Zápis z 35. valné hromady NFX 10.6.2017

A1 Zahájení, volba zapisovatele

Jaroslav Střeštík navrhuje zapisovatelem 35.VH NFX dne 10.6.2017 v Nesměřicích p. Matěje Sojku.

Celkem hlasů: 39716 - pro 33201, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 6515

Výsledek: Schváleno (+33201)

Zapisovatelem byl zvolen Matěj Sojka (spolek SPKFree.Net)

Přítomní zástupci sdružení:
 • Jakub Andrš, Sychrov/Sledovani
 • Jakub Láznička, JM-net
 • David Melín, JM-net
 • Jan Sedlář, UnArt
 • Petr Šohajek, UnArt
 • Radim Drtílek, HKFree
 • Radim Horák, mh2net
 • Lukáš Kysela, mh2net
 • Lukáš Prokorát, mh2net
 • Martin Symerský, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Sojka, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Marie Antoaneta, czela.net
 • Jaroslav Střeštík, Klfree.net, FreeTel
 • Martin Svoboda, KHnet.info
 • Aleš Kerner, KHnet.info
 • Richard Zenker, CZF-Praha
 • Petr Lázňovský, CZF-Praha
 • Martin Vilimovský, CZF-Praha
 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Pavel Muknšnábl, PilsFree
 • Tomáš Janský, PilsFree
 • Marek Fučík, UNHfree.net
 • Pavel Študent, PVfree.Net

K 10.45 hod. přítomno 10 hlasujících členů.

Z celkového počtu hlasů 39716 je přítomno 33387, chybí 6329 hlasů.

Hlasování o předloženém programu 35.VH

 • A.1 Zahájení, volba zapisovatele
 • A.2 Schválení programu VH NFX
 • B. Kontrola úkolů z minula
 • C.1 Zpráva o činnosti (Přestávka, oběd)
 • D.1 Členské otázky
 • D.2 Členské příspěvky
 • E.1 Tech/konektivita
 • E.2 Stav POPů
 • E.4 VOIP
 • E.5 VaV
 • E.6 IPTV
 • E.7 Právo
 • F.1 Diskuze
 • F.2 Závěr

Celkem hlasů: 39716 - pro 29586, proti 3801, zdržených 0, nehlasovalo 6329

Výsledek: Schváleno (+25785)

B. Kontrola úkolů z minula

JaSt má doplnit prezentaci za rok 2016 - odprezentováno, prezentace poslaná emailem.

JaSt a Wenda rozpočítají náklady na centrálu. Jast rozešle schválenou uzávěrku FreeTel, s.r.o. daňovým poradcem spolu s rozúčtováním střediska Centrála.

Analýza aktuální legislativy, týkající se spolkové činnosti. - splněno

C.1 Zpráva o činnosti

JaSt informoval o:

 • výsledky hospodaření za 2016:
 • Příjmy 1.93 mil. Kč, výdaje 1.662 mil. Kč, hrubý výsledek 268 tis. Kč
 • aktuální stav účtu je cca 1.63 mil. Kč
 • Nákup nového routeru z důvodu plné redundance bude řešeno FreeTelem.

D. Členské otázky / Členské příspěvky

Byla diskutována změna výše členských příspěvku v závislosti na zvýšení nákladů s vybudováním nové serverovny a redundantní přípojky do NIX.CZ. Minimální výše členských příspěvků při zachování 14 platících členů byla spočítána na 12.000Kč / pro 11 členů 14 500,- Kč.

Návrhy Hlasování:

1. Návrh na zvýšení členských příspěvků na 15 000,- Kč měsíčně od 1.7.2017

Celkem hlasů: 39716 - pro 18819, proti 14795, zdržených 3913, nehlasovalo 2189

Výsledek: Schváleno (+4024)

E.1 Tech/konektivita

Proběhla diskuse o nákupu nového routeru, která vyústila v žádost jednatele společnosti FreeTel o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 200 000,- Kč na nákup routeru ASR 9904.

Celkem hlasů: 39716 - pro 30552, proti 0, zdržených 3174, nehlasovalo 5990

Výsledek: Schváleno (+30552)

Valná hromada pověřuje jednatele FreeTelu k navýšení kapacity do NIX.CZ na 2 x 10Gbit od nasazení nového routeru

Celkem hlasů: 39716 - pro 37527, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 2189

Výsledek: Schváleno (+37527)

E.2 Zřízení/rušení POPů

Stav NFX1: Zrušen ke 31.5. 2017 V lednu proběhl přesun NFX technologií do horní 1/3 racku, kterou provozuje KLFree, a min. rok ji ještě bude držet. JaSt vypověděl NFX1 u ČDt k 31.5.2017.

E.4 VOIP

Skupina funguje v zakonzervovaném stavu, nové aktivity se nechystají. Představenstco požádá o prodloužení přidělené provolby od ČTU

E.5 VaV

Bude řešeno na další workgroupě v Praze.

E.6 IPTV

Bude řešeno na další workgroupě v Praze.

E.7 Právo

Diskutováno v bodu „úkoly z minula“

F.1 Diskuze

Byla navrhnuta změna bankovního účtu na bezpoplatkový a vzhledem k positivním zkušenostem a uživatelské přívětivosti zvolena Fio Banka.

Celkem hlasů: 39716 - pro 33987, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 5729

Výsledek: Schváleno (+33987)

F.2 Závěr

Další valná hromada bude jednodenní dne 13.1.2018 v 10:00, pořádá KHnet v Kutné Hoře.

Další workgroup bude 22-23.9.2017 v DDM v Praze od 10:00.

Jednání ukončeno v 16:00.

Zapsal: Matěj Sojka

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Jakub Andrš Sychrov/Sledovani
 • Jaroslav Střeštík, Klfree.net, FreeTel
 • Jan Sedlář, UnArt
 • Martin Symerský, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Sojka, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Radim Drtílek, HKFree
 • Pavel Študent, PVfree.net
 • Richard Zenker, CZF-Praha