Zápis ze 4. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 15.9.2007 v Liberci a svolané řádně mailovou pozvánkou předsedy dne 15.8.2007, tj. více než 21 dnů předem.

Jednání bylo zahájeno v 14.34

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci vsech 6 členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Petr Laščák (HWsoft), zástupce LBCfree
 • Vít Jedlička (Theo) (na základě pověření výkonného výboru), zástupce Hkfree
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Martin Ottmár (kojot) (na základě pověření rady OS), zastupce UNHfree
  V 17:45 se dostavil Dominik Strnad (Litin) - předseda UNHfree
Valná hromada je usnášeníschopná. Ke změně stanov je potřeba 4 hlasy.

Dále byli přítomni hosté:

 • Michal Vondráček (Majkl), radní Czely
 • Adam Gibala (Evka) - Evkanet, s.r.o.
 • Petr Kubečka (PeaK) - Evkanet, s.r.o.
 • Lukáš Kuna (ValXdater) - Evkanet, s.r.o.
 • Petr Šanda (psanda), předseda křivonet
 • Aleš Kerner (Monty) - předseda KHnet.info
 • Martin Svoboda (Ludvik) - Místopředseda KHnet.info
 • Ladislav Šorčík (Dalicros) - Člen rady KHnet.info
 • Jiří Syrový (JRK) - HKFree
 • Libor Chocholatý - Majitel Heaven
 • Dan Suchý (Danny) - Předseda Spojovací.net
 • Vít Dittrich (Vitisek) - MH2Net
 • Miroslav Stejskal (Stejsky) - Předseda MH2Net
 • Svatopluk Dědic (Belgarat) - Předseda KK KLfree.net
 • Petr Lázňovský (Lazna) - Majitel Pankrac.czf
 • Jindřich Diesner (Rafael) - Radní LBCfree.net
 • Pavel Žbánek (Palleon) - Radní LBCfree.net
 • Pavel Muknšnábl (Muki) - Radní Pilsfree.net, Místopředseda NFX

zapisovatelem je Monty, KHnet.info
6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

A2 odsouhlaseni programu

Program byl rozeslán v pozvánce.
6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

Program:
A. Zahájeni
B. Kontrola minulých úkolu
C. Členské příspěvky přidruženého člena
D. Změny stanov
E. Prijeti clenu
F. Finance NFX
sezení komise pro konektivitu (bude trvat nejmene hodinu, ale spis vice), sezení jinych pracovnich skupin muze byt soubezne, budou-li ohlaseny predem. večeře a pivo
G. Media
H. NFX, NCX
I. VPN server
J. Videofonie
K. Pridelovani IP adres
L. Povinnosti člena (technické)
M. Diskuse
N. Závěr

B. kontrola minulých úkolu

00/A6. Valná hromada ukládá Litinovi zajistit vedení účetnictví - HOTOVO

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - JaSt - Úkol přesunut na Montyho

01/B7. VH pověřuje Slavu z Pilsfree dořešit návrh webu - HOTOVO, web je krásný

02/D1. Valná hromada pověřuje HKfree aby dojednalo možnost distribuce signálu pro NFX - úkol zrušen. 6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

02/D2. Valná hromada ukládá statutárním zástupcům zajistit umístění serveru NACEVI do racku NFX. Dojednával Litin - viz G2.

02/F2 valná hromada ukládá Mukimu připravit technické řešení peeringu veřejných IP členů sdružení v NFX skrze NFX . - HOTOVO, použit internal BGP - Problém odložen, bude se ještě řešit.

02/G1 - převod domény provede JaSt u svého registrátora HOTOVO 17.8.2007 - zaplacení domény bude řešeno kupní smlouvou, zařídí dan_tencl.

03/D - zaregistrovat nový název, sídlo a stanovy - dan_tencl - HOTOVO

03/G - valná hromada svým členům doporučuje zavést czf4bfu - zavedl Czela.net, návod pro ostatní členy je na http://www.czela.net/wiki/index.php/CZF4BFU

03/H - Valná hromada NFX ukládá JaStovi, aby zajistil na NIX.CZ propojovací adresu IPv6... HOTOVO, prideleno 2a01:490::/32 - adresy přiděluje Muki a Belgarat

úhrada řádných čtvrtletních členských příspěvků 2. a 3.Q 2007 - vše uhrazeno. Prosim unhfree, aby hradilo jednou za ctvrtleti a ne na trikrat.

C. Členské příspěvky přidruženého člena

přidružený člen má stanovené členské příspěvky takto : - přidružený člen má stanovené členské příspěvky stejné jako řádný člen - nečlenská czf síť smí použít bez poplatků VPN tunel o kapacitě maximálně 5 Mb/s za podmínky, že data nečlena přichází přes NIX.cz. VPN server bude spravovat technická pracovní skupina.

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

D. Změny stanov

D1 Přijímání přidruženého člena - čl. IIIa. Přidružené členství ve sdružení, nový bod 2.: "Přidružený člen může být přijat též samostatným rozhodnutím dvou statutárních zástupců. Rozhodnutí statutárů bude zasláno všem členům. Pokud dojde do deseti dnů k námitce ze strany hlasujícího člena, bude o přidruženém členství zájemce hlasováno na Valné hromadě. Přidružený člen platí členské příspěvky od měsíce, ve kterém byl přijat."

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se


E. Prijeti členů

E0 Valná hromada ukládá UNHfree dodat do deseti pracovních dní písemné oznámení o přistoupení do komise pro konektivitu.

4 Pro, 0 Proti, 2 Zdrželo se

E1 Přihlášku za řádného člena podalo sdružení KHnet.info, o.s.

Proběhlo představení KHnet.info, o.s. Valná hromada přijímá KHnet.info, o.s. za svého člena ke dni 1.10.2007, za předpokladu, že KHnet.info, o.s. doloží písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky.

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E2 Přihlášku za řádného člena podalo sdružení o.s. mh2net

, a doložilo písemně... Proběhlo představení o.s. mh2net Valná hromada přijímá o.s. mh2net za svého člena ke dni 1.10.2007, za předpokladu, že o.s. mh2net doloží písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky.

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E3 Přihlášku za přidruženého člena podala Evkanet s.r.o.

Proběhlo představení Evkanet s.r.o. Evkanet, s.r.o. předložila žádost o vstup za přidruženého člena, v souladu s obchodním rejstříkem. Žádost podepsali oba statutární zástupci společnosti Evkanet, s.r.o. Valná hromada přijímá Evkanet, s.r.o. za svého přidruženého člena od 1.10.2007.

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

E4 Přihlášku za člena podalo CZFree.Net - Praha, z.s.p.o.

Proběhlo představení CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. Valná hromada přijímá CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. za svého člena ke dni 1.10.2007, za předpokladu, že CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. doloží písemné materiály, které jsou nezbytnou součástí přihlášky.

5 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

Přijetí bylo oslaveno nemístnou petardou

F. Finance NFX

Finance NFX za uplynule pololeti, aktualni stav - Valná hromada bere na vědomí průběžnou zprávu o hospadaření a nenavrhuje žádnou změnu do konce roku.

6 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

G. Media

G1 Mediaserver

- technické řešení, smluvní dokumenty, termín zprovoznění - Valná hromada pověřuje Psandu jednáním o návrhu smlouvy s Kinomania.cz o cenách pro členy členských sdružení při stahování z úložišť v NFX.

4 Pro, 0 Proti, 2 Zdrželo se


G2 Nacevi server

- server bude umístěn v Sitelu, má přidělenou veřejnou IP, bude mít přidělenou 1 CZfree adresu - zajistí Litin

G3 TV v jednotlivých sítích

Řešení přes pracovní skupinu. Valná hromada ustavuje pracovní skupinu IPTV, do této skupiny se přihlašují následující členové:

 • HKFree (Vítek)
 • KLFree (JaSt)
 • Czela (Majkl)
 • Evkanet (ValXdater)
 • Pilsfree (Muki)
 • LBCFree (hwsoft)
 • UNHfree (Psanda)

Náplní pracovní skupiny bude: Návrh technického řešení IPTV v souladu s právním řádem ČR Valná hromada ukládá pracovní skupině požádat o licenci převzatého vysílání První elektronické zasedání proběhne 19.9.2007 v 21:00 na irc kanálu #nfx sítě CZFree.net

Odešel zástupce HKfree (Vítek) 22:45

5 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

H. NCX, NFX

Valná hromada schvaluje tento přístup:

- NCX body jsou propojovací body nejméně tří cloudů a mohou se napojit tunelem do NFX bez použití limitu 5 Mb/s (například Labyrint).

- NFX body jsou propojovací body výhradně pro členy NFX, kde NFX hradí provoz bodu i spojení do jiných NFX bodů (NFX body jsou navzájem propojeny). NFX bod propaguje 10.253.0.0/16. Takovým bodem je NFX Sitel, další takový bod může schválit jen valná hromada. NFX bod může vzniknout novou výstavbou nebo převzetím existujícího NCX bodu (úhrada kupní ceny společného zařízené slevou na členském příspěvku připojených členů). Návrh na nový NFX bod spolu s rozpočtem může podat člen i přidružený člen.

5 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se


I. VPN server

NFX souhlasí s provozem tunelovacího centra. Odpovědným správcem VPN serveru je Belgarat.

5 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se


J. Videofonie - bod byl prozatím zrušen

K. Pridelovani IP adres

Pracovní skupina vytvořila RFC-0001, které Valná hromada schvaluje.

4 Pro, 1 Proti, 0 Zdrželo se


L. Povinnosti člena

 • Vlastní CZF doménu.
 • Má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.
 • Má překládané hraniční rozasahy BGP.
 • Udržuje kontakty a infomace v CZF ripe.
 • Udržuje v běhu Czf4bfu (neveřejně - rozsahy czfree)
 • Má zpřístupněný BGP pro looking glass (MRLG)

- V případě nesplnění povinností člen (přidružený člen) Valné hromadě zdůvodní, proč nebyla povinnost splněna.

4 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

M. Diskuse

M1 Chceme, aby clen nektereho nepridruzeneho clena NFX mel moznost pripojeni u jineho clenskeho sdruzeni NFX za stejnych podminek jako plny clen clenskeho sdruzeni bez placeni clenskych prispevku? - odloženo na příště.

M2 Společný vývoj softwarových prostředků - vyřeší technická komise (hwsoft).

N. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 8.12.2007 od 11:11 hodin v Čelákovicích (začátek prosince, aby členské příspěvky jsme stanovili na další rok)

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czela.net
 • Petr Laščák (HWsoft), zástupce LBCfree
 • Vít Jedlička (Theo), zástupce Hkfree, opustil VH v 22:45
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zastupce Unhfree

Jednání skončeno v dne 16.9.2007 v 01:19 hod.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela904
Pilsfree4673
UNHfree871
KLFree3984
HKfree1898
LBCfree290
Celkem12620