Zápis z 22. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 1.4.2012 v Čelákovicích svolané řádně v zápise minulé valné hromady


Předvoj (pracovní skupiny 31.3.2012)

Představení SychrovNET

 • sychrovnet.cz
 • založeno 2004
 • ze Vsetína
 • LIR
 • vychytané IPTV, vlastní řešení, vysílání ve flash, přehrávání i při 5% ztrátách paketů, proxy, i na EDGE...
 • přítomni v Sitelu, linka 10Gbit/s

Představení cyrilek.net

 • založeno 2004
 • Kroměřížsko
 • asi 2000 lidí
 • vlákno do Prahy, společně se slovackofree.net a Sitkom
 • drtivá většina rychlé bezdráty (dohled nad sítí omezuje uživatele zatěžující síť v případě problémů na síti)

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno 1.4.2012 v 9.20 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomní členové :

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • HKfree nepřítomen
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Petr Lascak (HWsoft)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Marek Fucik (mara)
 • KHnet Pavel Muknsnabl na základě plné moci (Muki)
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Petr Laznovsky (Lazna)
 • Křivonet Jaroslav Jirasek (jaro)
 • JMNet Martin Šinský (fci) - zplnomocněn
 • Steadynet Petr Blahak (blax), pozastavené členství
 • UnArt Jaroslav Macejko (jarek)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree Pavel Kocourek (Catman)
 • Gavanet nepřítomen
 • Bubakov nepřítomen

hosté:

 • Muki - Pavel Muknsnabl, Pilsfree
 • Daniel - Daniel Tencl, FreeTel
 • king_2 - Radim Horak, MH2net
 • kyslik - Lukas Kysela, MH2net
 • kaya - Karel Picman, LBCfree
 • soooc - Petr Slinz, UnART
 • sunny - Michal Martis, Sychrovnet.cz
 • korin - Ivan Novotny, Sychrovnet.cz
 • marinak - Marcel Konarik, UnART
 • martin22 - Martin Kukal, JMnet
 • Lazna - Petr Laznovsky, Svobodna sit (czf-praha)
 • naj satah - Jan HAtas, Czela.net
 • slava - Jaroslav Mrvka, Pilsfree


k 9.30 hod. pritomno 13 hlasujicich clenu a 1 s pozastavenym clenstvim, celkem tedy pritomno 14 zastupcu clenskych sdruzeni ze 17.

Zapisovatelem zvolen Daniel Tenčl (13 pro, 0 proti, 0 zdržel)

A2 odsouhlasení programu

 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 doplnění/odsouhlasení programu
 • B. Členské otázky
 • C. Kontrola minulých úkolu
 • D. Freetel
 • E. Z jednání pracovních skupin a komise
  • E1 Komise pro konektivitu
  • E2 Pracovní skupina VOIP
  • E3 Pracovní skupina IPTV
  • E4 Technická pracovní skupina
  • E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • E6 Právo
 • F. Rozvoj NFX /Freetelu
  • F1 Freetel
  • F2 IPv4 adresy z rozsahu CZFree
 • G. Správní úkony
  • G1 Úkoly pro příští valnou hromadu
  • G2 Volba nového místopředsedy
 • H. Různé
 • CH. Závěr
 • hlasování: 13 Pro, 0 proti, 0 zdržel se. Valná hromada schvaluje navržený program.

B. Členské otázky

B1. přijetí nových členů

 • představení bylo v předvoji, jast se zeptal, zda některý ze členů chce slyšet představení žadatelů o členství. Nebylo tomu tak. Jast dal hlasovat o přijetí za přidružené členy:
 • žadatel sychrovnet.cz 13 pro, 0 se zdržel, 0 byl proti. Sychrovnet byl přijat za přidruženého člena.
 • žadatel cyrilek.net 13 pro, 0 se zdržel, 0 byl proti. cyrilek.net byl přijat za přidruženého člena.
 • NFX má tímto 19 členů (řádných i přidružených)


C. Kontrola minulých úkolu

 • IPv4 adresy z rozsahu CZFree - jde o bod dnešního programu
 • Přijetí usnesení financování činnosti pracovních skupin a komise ("Val21"): "diskuse o úhradách financích skupin. Badla navrhl, aby existovala dvouletá ochranná lhůta na finance skupin, poté v případě nevyčerpání by spadly do nerozdělených prostředků NFX. Názorů bylo více, problematika by měla být projednána pořádně na příští valné hromadě. ") - odloženo opět na příště
 • předložit uzávěrku Freetelu - bude projednána v programu
 • zajistit statutárům NFX přístup k účetnictví Freetelu - ještě není zřízeno, účetnictví není zapsané do nového softwaru, bude zřízen přístup po kontrole účta

D. Freetel

D1. činnost Freetelu

 • Jast prezentuje prezentaci
 • Freetel silně poškozují jednání členů NFX u dodavatelů Freetelu bez vědomí Jasta, jde například o porušování obchodních zvyklostí v podobě prezentací nákupních a prodejních cen.
 • provádí agendu NFX, zpracovává Daniel
 • paní účetní od 2012, Flexibee
 • Flexibee draze pronajato, uvažujeme o koupi.
 • 57% tržeb Freetelu je dnes prodej radiových spojů
 • RACOM splněny závazky ze smluv, prodej jen pro členy NFX, do budoucna není žádný minimální odběr
 • Ubiquity - nákup od výrobce není možný při našem obratu. Zatím ceny stejné jak na trhu, než objem vzroste. Distribuce lidem raději přes jednotlivá sdružení, z pohledu Freetelu to je možné prodávat i jednotlivým lidem, ale hodně by to podražilo. Větší sdružení mají svou distribuci již v běhu, kde zájem spíš nebude, někde funguje spolupráce s nějakým z menších místních prodejců

D2. Směrování Freetelu

 • Včera proběhla diskuze o směrování Freetelu. Z diskuze vznikl návrh rozhodnutí valné hromady :
 • Stanovování obchodních podmínek a cen spadá výlučně do kompetencí jednatelů společnosti FreeTel, s.r.o.. Kontrolu hospodaření společnosti FreeTel, s.r.o. bude vykonávat výlučně představenstvo NFX, z.s.p.o. a v případě souběhu funkcí jednatele a člena představenstva tento člen představenstva pozbývá možnost provádět tuto kontrolu. Kontrolní orgán musí být minimálně dvoučlenný s tím, že kontrolu může vykonávat každý člen představenstva samostatně. Hlasování : 9 Pro 1 proti 3 zdržel (návrh byl přijat)

D3. Zpráva o hospodaření Freetelu za rok 2011

 • jast v rámci prezentace ukázal detaily hospodaření Freetelu
 • Daniel předložil výkazy hospodaření za rok 2O11
 • zpráva o hospodaření byla přijata. Valná hromada ukládá statutárním zástupcům NFX převést zisk za minulý rok do nerozděleného zisku a provést zákonný příděl do rezervního fondu Freetelu (hlasování : 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti, návrh byl schválen)

D4. Rozvoj Freetelu

 • radiové spektrum obecně, některé frekvence jsou nebo budou dostupné, jednání probíhají.
 • Radiolab - dobrý pro návrh frekvencí spojů, diskutuje se v pracovní skupině VVV. V průzkumu je polovina členů pro pořízení, proti nikdo, neví sedm.
 • Shiran : náklady jsou spočítané, cena za 42U rack 9.000,-Kč bez daně plus energie 6,50/kWh. Jde o tok opačný od směru NFX (větší je download), takže cena za konektivitu by mohla být zatím malá, jakmile bude opačný směr převládat, musí se to v ceně odrazit. IP adresy jsou, Danny zajistil. Prvních sedm racků je za 6.000,- , možná nafurt.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu:

 • komise pro konektivitu uložila statutárům NFX zajistit optické spoje dle "Kon42" ve výši do 150.000

E2 Pracovní skupina VOIP

 • ničevó

E3 Pracovní skupina IPTV

 • nulidad

E4 Technická pracovní skupina

 • hlasování jast navrhuje elektronicky ve skupinách i na valné hromadě. Hlasující se přihlásí asi před každým hlasováním. Muki si troufá do další valné hromady něco spáchat.

E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 • Skupina se poradí v mezidobí do další hromady. Diskuse byla o několika zajímavých projektech.

E6 Právo

 • zpráva o pravni konzultaci odložena na příště

F. Rozvoj NFX /Freetelu

F1. IPv4 adresy z rozsahu CZFree

 • valná hromada předpokládá, že CZFree.Net RIPE obnoví svoji činnost. Pro případ, že se tak nestane, bude NFX akceptovat stávající rozdělení czf adres a jejich propagaci. Od CZFree sítí bude akceptovat i IP adresy v RIPE czf neuvedené a povede k nim evidenci NFX.

Hlasování : 12 pro, 1 zdržel se, 0 proti - návrh byl schválen

G. Správní úkony

G1 Úkoly pro příští valnou hromadu

 • smlouva na účetnictví NFX - statutáři
 • zajistit statutárům NFX přístup k účetnictví Freetelu
 • noví členové : zápis do wiki, Daniel domluví přístupy do wiki
 • statutární zástupci: převést zisk za minulý rok do nerozděleného zisku a provést zákonný příděl do rezervního fondu Freetelu
 • zajistit optické spoje dle "Kon42"
 • Muki: hlasovátko
 • příště volba místopředsedy NFX

G2. Volba místopředsedy NFX

 • phru oznámil, že chce ukončit své působení jako místopředseda NFX
 • Jast poděkoval phruovi za jeho přínos pro NFX
 • kandidátem je : Tomáš Dulík
 • hlasování : 13 pro, 0 se zdržel, 0 proti - Tomáš Dulík byl zvolen za místopředsedu NFX. (Jast : Tome, příští týden je porada, tak se dostav !)

H. Různé

 • Valná hromada bude nyní pravděpodobně jen s půlroční frekvencí, v mezidobí budou pracovní skupiny.

CH. Závěr

Příští valná hromada se bude konat v Mnichově Hradišti 17.6.2012 od 9.05 hodin. Jednání pracovních skupin proběhne 16.6., oznámení bude na wiki

Zapsal: Daniel

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Petr Lascak (HWsoft)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Marek Fucik (mara)
 • KHnet Pavel Muknsnabl na základě plné moci (Muki)
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Petr Laznovsky (Lazna)
 • Křivonet Jaroslav Jirasek (jaro)
 • JMNet Martin Šinský (fci) - zplnomocněn
 • Steadynet Petr Blahak (blax), pozastavené členství
 • UnArt Jaroslav Macejko (jarek)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree Pavel Kocourek (Catman)

Jednání skončeno v 12.13 hod.