Zápis z 16. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 18.9.2010 v prostorech hotelu Gól, U zimního stadionu 1 Prostějov 79601; svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel Michal Makovec

Přítomno je svými zástupci 7 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • zástupce Czely nepřítomen
 • zástupce Hkfree nepřítomen
 • Václav Kuchynka (wenda), zástupce PilsFree
 • Na základě plné moci Dominik Strnad (litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Matěj Kopecký (kopcem), zástupce Křivonet
 • Zástupce jmnetu nepřítomen (omluven)
 • Zástupce LBCfree nepřítomen (omluven)
 • Zástupce UnArt nepřítomen (omluven)
 • Zástupce MH2net nepřítomen
 • Na základě plné moci Martin Hlavatý, zástupce Steadynetu - přijde emailem
 • Zástupce Khnet.info nepřítomen
 • Petr Kubečka (peak), zástupce Evkanetu

Přítomní zástupci přidružených členů:

 • Petr Simandl, zástupce jablonka.cz
 • Pavel Kocourek (catman), Pavel Šustr (badla), zástupci PVfree.net

Statutární zástupci NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Pavel Muknšnábl (Muki)
 • Petr Hruška - omluven

Dále jsou přítomni hosté:

 • Martin Franc, Křivonet
 • Michal Makovec (morpheus), PVfree.net
 • Ondřej Janál (ondrag), PVfree.net
 • Michal Říha, PilsFree
 • Jaroslav Mrvka (Sláva), PilsFree
 • Miroslav Vachek (giov), Křivonet
 • Jiří Padalík (xboletus), Steadynet
 • Lukáš Turek (8an), Praha12.net
 • Adam Golecký (gadam), Praha12.net
 • Daniel Tenčl (tencl), Czela.net

A2 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX

 • A. Zahájení
 • B. Kontrola minulých úkolů
 • C. Správní úkony
 • D. Z jednání pracovních skupin a komise
 • E. Členové
 • F. CZFree.NET
 • G. Diskuse
 • H. Závěr

A3 představení PVfree.net, o. s.

B. Kontrola minulých úkolu

/B1 - doplnit chybějící dokumenty ve wiki -- PŘISLÍBENO

/E1.1 podpis nové smlouvy s Telia a nákup potřebného hardware. -- SPLNĚNO

/E1.2 nákup dvou karet s typovým označením WS-X4908-10GE a 16 kusů modulů s typovým označením CVR-X2-SFP. -- SPLNĚNO

/E5.1 zajistit 48V zálohu v NFX2. Předpokládá se náklad cca 60 000Kč a hrazeno to bude ze základních prostředků NFX. -- V JEDNÁNÍ

/E5.2 Upgrade počítačů chaos a pontos v rozsahu cca 10 000Kč. -- SPLNĚNO

/E5.3 Nákup tří kusů APC PDU za cca 12 000Kč každý. -- PŘISLÍBENO

/E5.4 Nákup optických modulů. Jeden kus X2 a dvou XENPAK pro připojení linky do NIXu. Hardware je za cca 45 000Kč. S tím se pojí instalační poplatek pro NIX za navýšení kapacity cca 27 000Kč. -- ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, připojení druhého 10G modulu do NIX bude od ledna 2011

C. Správní úkony

C1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí

C1.1 VH důrazně upozorňuje všechny členy, zejména pak Czela.net a UnArt, na dodržování splatnosti členských příspěvků

C2 Ustanovení rozpočtu na následující čtvrtletí

C3 Ustanovení příspěvků na měsíce říjen až prosinec 2010

schváleno 6-0-0 (Unhfree nepřítomno)

C4 Rozdělení přídělů pro jednotlivé pracovní skupiny na 4Q 2010

schváleno 6-0-0 (Unhfree nepřítomno)

C5 Informace o servisní organizaci

C5.1 Freetel s.r.o. byla založena, čeká se na zápis do Obchodního rejstříku. Základní kapitál je složen v České spořitelně a.s., provozní účet bude založen v bankovním ústavu Fio banka

C5.2 Jednatelé Freetel s.r.o. uzavřou licenční smlouvu na Lbilling s Dominikem Strnadem (Litin)

C5.3 Jaroslav Střeštík (JaSt) oznámil rezignaci na post jednatele v Freetel s.r.o. VH děkuje Jaroslavu Střeštíkovi za dosavadní práci při vzniku Freetel s.r.o.

D. Z jednání pracovních skupin a komise

D1 Komise pro konektivitu

D1.1 VH projednala záložní konektivitu prostřednictvím DT a pověřila statutární zástupce NFX k prodloužení a úpravě smlouvy na další rok

D2 Pracovní skupina VOIP

D2.1 Do modelu tarifu bude zahrnut nákupní kurz, který poskytne Dominiku Strnadovi Dan Tenčl

D2.2 Spolupráce Miroslava Vachka (giov) a Dominika Strnada (Litin) ve věci parseru pro účet ve Fio banka

D2.3 Pokud lBilling vyhoví legislativě ČR bude použit pro zúčtování hovorů

D2.4 Freetel s.r.o. vydá ceník maximálních cen, které budou 1,5 násobkem skutečných nákladů. Pro členy jednotlivých sdružení bude aplikována taková sleva, aby výsledná cena odpovídala aktuální ceně hovorů z lBillingu.

D2.5 Pilsfree požádalo DT o 100 geografických tel. čísel pro Plzeňský kraj. VH bere na vědomí.

D2.6 DT ani 802.cz neposkytují limit na odchozí telefonní hovory. Omezování odchozích hovorů je třeba řešit na straně NFX. SIPtraffic z principu služby prepaid limit poskytuje.

D2.7 Steadynet jmenoval svého zástupce Martina Hlavatého do pracovní skupiny VoIP

D2.8 PVfree.net požádalo o vstup do pracovní skupiny VoIP

schváleno 7-0-4

D2.9 Trvající úkoly pracovní skupiny VoIP

 • D2.9.1 Instalace lBillingu do testovacího prostředí
 • D2.9.2 Statistiky používání VoIP
 • D2.9.3 Maintaine skripty pro MySQL
 • D2.9.4 Simulace volání z PSTN v testovacím prostředí
 • D2.9.5 Volání na tísňová čísla
 • D2.9.6 Navržení technického řešení zálohování v případě výpadku HW

D3 Pracovní skupina IPTV

skupina nezasedala

Evkanet rozšířil licenci IPTV na celou ČR

D4 Technická pracovní skupina

skupina nezasedala

D5 Výzkum - vývoj - vzdělávání

D5.1 Pracovní skupina oznámila vznik „Fondu rozvoje NFX” a vyčlenění finančních prostředků v maximální výši 200tis. Kč

D5.2 Podrobněji viz samostatný zápis ve wiki

D6 Právo

D6.1 V případě plánovaných finančních výdajů požádá pracovní skupina o souhlas statutáry členů NFX na mailing listu

D6.2 Pracovní skupina žádá všechny členy, kteří mohou přispět svými poznatky do pracovní skupiny Právo, aby tak učinili formou mailing listu nebo zápisem do wiki NFX

D6.3 Podrobněji viz samostatný zápis ve wiki

E. Členové

E1 VDFfree uvažuje o členství v NFX a nabídlo možnost konání následující VH NFX ve Varnsdorfu

F. CZFree.NET

VH NFX vzala na vědomí informaci Simandla ohledně implementace nových vlastností czfree mapy, které dle jeho názoru porušují základní myšlenku czfree.

G. Diskuse

G1 VH prodiskutovala návrh na převedení nákladů spojenými s NIX do komise pro konektivitu a dospěla k závěru, že bude zachován stávající stav

G2 VH prodiskutovala návrh Supernetwork s.r.o. a rozhodla, že vzhledem k dosavadnímu průběhu jednání nesouhlasí s přímým peeringem (mimo uzel NIX).

schváleno 7-0-4

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 15.1.2011 od 9:00 ve Varnsdorfu. Pracovní skupiny zasednou 14.1. „někde na sjezdovce u grogu”. Doporučuje se pojmout zasedání formou prodlouženého víkendu s rodinnými příslušníky. Možnost sportovního vyžití v přilehlém lyžařském areálu.

Zapsal: Michal Makovec

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Václav Kuchynka (wenda), zástupce PilsFree
 • Na základě plné moci Dominik Strnad (litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Matěj Kopecký (kopcem), zástupce Křivonet
 • Na základě plné moci Martin Hlavatý, zástupce Steadynetu
 • Petr Kubečka (peak), zástupce Evkanetu

Jednání skončeno dne 18.9.2010 v 16:20.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je 37 345.

Sdružení uvedená kursivou nedodala údaje o aktuálním počtu členů k 18.9.2010.

 • Pilsfree: 13250
 • KLFree: 5377
 • HKfree: 2994
 • UnArt: 2500
 • KHnet: 2361
 • Evkanet: 2098
 • UNHfree: 1464
 • CZF Praha: 1250
 • Czela: 809
 • Jablonka.cz: 694
 • mh2net: 584
 • Jmnet: 580
 • Křivonet: 511
 • Steadynet: 512
 • LBCfree: 324
 • Pvfree: 2037