Zápis z 28. valné hromady NFX 15.3.2014

pořádané v Praze, Komořanská 35 - Domeček Praha12.net

Prezence:
- Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Sdružení Klfree.net, o.s.
- Pavel Muknšnábl, místopředseda NFX
- Petr Simandl, “jablonka.cz”
- Martin Zatloukal, PVfree.net, z.s.
- Karel Pičman, Freenet Liberec, o.s.
- Ivan Novotný, SychrovNET s.r.o.
- Vít Dittrich, občanské sdružení mh2net
- Martin Pelikán, Morava iX, z.s.p.o. (plná moc, přidružený člen)
- Aleš Kerner, KHnet.info, o.s.
- Matěj Cyrín, czela.net o.s.
- Václav Kuchynka, PilsFree, z.s.
- Richard Zenker, CZFree.Net - Praha, z.s.p.o.
- Pavel Kříž, Občanské sdružení HKfree
- Marek Fučík, Občanské sdružení UNHfree.net + plná moc za Bubákov
- Matěj Kopecký, Spolek Křivonet
- Tomáš Dulík, Občanské sdružení UnArt
- Láznička Jakub, JM - Net, o.s.

Technická poznámka:
- nová nabídka od Dellu na lepší server (PowerEdge R320) -- proběhne mailem

Zapisovatelem byl navržen Martin Pelikán; pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (schváleno)

A1. Program

- rozhodnout o budoucnosti FreeTelu
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (schváleno)

B1. Budoucnost FreeTelu

JaSt posílal možné scénáře:

vynechána část označená jako neveřejná

- Petr Simandl prohlašuje, že problém v konferencích dělají určití jedinci, které vyjmenoval.
- Martin Zatloukal navrhuje, aby na VH NFX byl u jednání jeden zástupce za každé sdružení, ostatní mohou sledovat jednání v jiné místnosti
- K tomuto tématu se rozvinula diskuze.
- JaSt navrhuje vyčistit mailové konference NFX stejným způsobem.
- Mailing list nfx@nfx.cz by měl seznam lidí oprávněných k přispívání z každého sdružení; dostat k informacím se ale může více lidí. Přístup by měl být řízen z hlasovátka, abychom předešli úniku informací bývalým členům. Standardně bude každý člen používat právě jednu adresu.
- Změna této adresy by měla být možná pouze dlouhodobě.
- Na VH se bude za každého člena účastnit nejvýše jedna osoba. Zplnomocnit bude možné pouze člena z daného sdružení. Jedna přítomná osoba může zastupovat maximálně jedno sdružení.
- Nebudeme zavádět žádná technická omezení, dokud toto pravidlo někdo neporuší.

C. Upřesnění formy zastupování členů na VH a v mailing listu

Jednání na Valné hromadě se fyzicky zúčastní pouze jeden konkrétní zástupce za daného člena.
Do mailing listu nfx@nfx.cz přispívá pouze jedna osoba - statutární zástupce daného člena.
pro: 14, proti: 2, zdrželo se: 0 (schváleno)

vynechána část označená jako neveřejná

Kolečko:
- Petr Simandl chce neutrální sdílení dat v NFX, ale obchod odděleně. Bojí se, že nastávající změny toto naruší.
- Martin Zatloukal kritizuje dělení FreeTelu.
- Liberec je pro bod 3.
- Ivan Novotný chce upravit hlasovací poměry.
- Vít Dittrich chce upravit hlasovací poměry interně.
- Martin Pelikán je proti rozprodání FreeTelu, chce upravit hlasovací poměry.
- Aleš Kerner je pro rozdělení FreeTelu, respektive degradovat členy na přidružené, budou-li narušovat činnost společnosti.
- Matěj Cyrín nechce prodej, chce rozdělení hlasovacího práva ku penězům, které skrze FreeTel protečou.
- Jakub Láznička je pro rozprodání s jiným rozdělením, jinak souhlasí s pvfree a PilsFree.
- Václav Kuchynka chce oddělit jednotlivé části a neřešit všechno na jedné VH. PilsFree na své VH projednávalo i krizový scénář vystoupení z NFX.
- Richard Zenker
- Pavel Kříž
- Marek Fučík chce upravit hlasovací poměry.
- Matěj Kopecký je ochoten přistoupit na změnu vlastnické struktury, pokud je to jediná cesta, jak společnost udržet.
- Tomáš Dulík preferuje změnu vlastnické struktury vzhledem k lidem - zaměstnancům, kteří se o síť technicky starají a jejich životním jistotám.
- JaSt chce změnit vlastnickou strukturu FreeTelu.

Byli pozvání Daniel Suchý, Adam Golecký a Stanislav Kinšt, abychom zjistili, za jakých podmínek jsou ochotni pokračovat ve spolupráci při různých variantách.

vynechána část označená jako neveřejná


Tomáš Dulík poukazuje na nutnost upravit vnitřní řády a směrnice o komunikaci v rámci NFX a jménem NFX. Je proti vyhazování členů.
Vít Dittrich vysvětluje důvody svého hlasování na minulé VH a rozdíly proti současnému problému.
JaSt říká, že pokud bychom vyloučili/degradovali do stavu přidruženého člena tři sdružení, změní se vlastnická struktura, což může ve výsledku ovlivnit chování degradovaných členů vůči celku. Vyvstává otázka rovnosti mezi jednotlivými členy.
Martin Zatloukal navrhuje řešit FreeTel jen jednou za rok, ne na každé VH.
Vít Dittrich varuje před úniky podílů FreeTelu “salámovou metodou” konkurenci.
Aleš Kerner varuje před náhlou změnou poměru hlasů například při velkém nákupu jednoho z členů.

(přestávka)

JaSt upozorňuje na to, že nedávat najevo nespokojenost činy místo dohadů může vést až k bezvládí.
Richard Zenker navrhuje, aby poměr hlasovacího práva byl podle délky členství (např. v měsících). Muki dodává, aby rozhodovali především ti, co dané věci financují. Toto se nevztahuje na hlasování v rámci komisí.
Tomáš Dulík navrhuje “černé a zelené puntíky” za prohřešky, resp. zásluhy.
návrh bodu od Czela.netu:
Článek 3
přidat bod
7. Členství může být každému členovi změněno na přidružené členství, Valnou hromadou. Pozastavení, či změna členství na přidružené, může být učiněno Valnou hromadou:
a) na vlastní žádosti člena.
b) v případě neslučitelnosti cílů NFX a člena nebo po závažném porušení Stanov nebo vnitřních předpisů NFX.
a následné přečíslovat

D. Změna programu: členské otázky

- návrh vedoucí ke změně vlastnické struktury a stabilizaci stávající situace NFX a FreeTelu
- nové body: změna členství a změna stanov na příští VH
pro: 12, proti: 2, zdrželi se: 2 (schváleno)

E. Členské otázky

// názory a důvody nejsou veřejné
1) Na základě písemné žádosti PilsFree, z.s. se hlasuje o změně členství sdružení “jablonka.cz” ze řádného na přidruženého člena. PilsFree, z.s. ...
pro: 10, proti: 4, zdrželi se: 2 (schváleno)

2) Na základě písemné žádosti Czela.net a CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. se hlasuje o změně členství sdružení Freenet Liberec, o.s. ze řádného na přidruženého člena. ...
pro: 6, proti: 2, zdrželo se: 6 (neschváleno)

3) Na základě písemné žádosti KHnet.info, o.s., Sdružení Klfree.net, o.s. a CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. se hlasuje o změně členství sdružení Občanské sdružení UNHfree.net ze řádného na přidruženého člena. ...
pro: 7, proti: 1, zdrželo se: 7 (neschváleno)

4) Na základě písemné žádosti Sdružení Klfree.net, o.s. se hlasuje o změně členství sdružení Spolek bubakov.net z řádného na přidruženého člena. ...
pro: 8, proti: 4, zdrželo se: 3 (schváleno)

F. Změna programu: nákup nového serveru gaia

Nový bod: navýšení částky pro nákup nového serveru gaia na 50000 Kč bez DPH.
pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0 (schváleno)

Navýšení částky pro nákup nového serveru gaia na 50000 Kč bez DPH.
pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0 (schváleno)

G. Různé

(19:11 odešel zástupce Křivonetu.)
JaSt pozitivně hodnotí uvědomění si vážnosti situace a schopnost podniknout relativně razantní kroky k jejímu vyřešení. Diskutujeme hledání prostředků na nákup dražšího hardware z prostředků jednotlivých členů na rozdíl od využití služeb leasingové společnosti.
JaSt oznámil, že v této situaci stahuje svou žádost o odstoupení jednatele z funkce FreeTel, s.r.o.

H. Změna programu: Půjčka NFX na nákup Cisco ASR 9006

FreeTel, požádal o poskytnutí půjčky pro financování nákupu routerů, požaduje částku 1,5 mil Kč s tím, že zbylou částku dofinancuje ze svého. Délka půjčky je 36 měsíců s minimálním úrokem dle platné legislativy. VH pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o půjčce.
pro: 13, proti: 1, zdrželi se: 0 (schváleno)

VH souhlasí se změnou programu a souhlasí s půjčkou pro FreeTel, s.r.o. na nákup Cisco routeru ve ve výši 1,5 mil Kč s tím, že zbylou částku si FreeTel dofinancuje ze svého. Délka půjčky je stanovena na 36 měsíců s minimálním úrokem dle platné legislativy. VH pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o půjčce.

Termín příští valné hromady byl stanoven na 14.6.2014 v 10:00 v Domečku CZF Praha.

Jednání ukončeno v 19:52..
Zapsal: Martin Pelikán
Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:
- Jaroslav Střeštík (JaSt)
- Pavel Muknšnábl
- Petr Simandl
- Martin Zatloukal
- Karel Pičman
- Ivan Novotný
- Vít Dittrich
- Martin Pelikán
- Aleš Kerner
- Matěj Cyrín
- Václav Kuchynka
- Richard Zenker
- Pavel Kříž
- Marek Fučík
- Matěj Kopecký
- Tomáš Dulík
- Láznička Jakub