Zápis z 14. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 27.3.2010 v prostorech SOŠ a SOU Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, 59231 Nové Město na Moravě; svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin v prostorech SOŠ a SOU Nové Město na Moravě.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 13 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Štěpán Vondráček (Stefan), zástupce Czely
 • Záviš Jirásek (Záva), zástupce Hkfree
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Petr Šanda (psanda), zastupce Krivonet
 • Tomáš Kraus, zástupce jmnetu
 • Petr Laščák (hwsoft), zástupce LBCfree
 • Tomáš Dulík (Dulik), zástupce UnArt
 • Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net
 • Lukáš Žilka, zástupce Steadynetu
 • Aleš Kerner, zástupce Khnet.info

Přítomní zástupci přidružených členů:

 • Adam Gibala (Evka), zástupce Evkanetu

10:30 dostavil se Vít Dittrich, Lukáš Kysela, Nela Zábranská ze sdružení mh2net

11:10 se dostavil Petr Lázňovský ze sdružení CZFree.net Praha

Dále jsou přítomni hosté:

 • Tomáš Dulík, Unart
 • Nela Zábranská, mh2net
 • Lukáš Kysela, mh2net
 • Daniel Tenčl, czela.net
 • Miroslav Vachek, Křivonet
 • Jan Sedlář, UnArt
 • Martin Fojtík, UnArt
 • Petr Simandl, Jablonka.cz
 • David Halouzka, Jablonka.cz
 • Jaroslav Mrvka, PilsFree
 • Michal Mareš, PilsFree
 • Pavel Muknšnábl, PilsFree
 • Jiří Syrový, Hkfree
 • Martin Košťál, HKFree
 • Pavel Kříž, HKFree
 • Martin Havlíček, Jmnet
 • Martin Kukal, Jmnet
 • Martin Svoboda, Khnet
 • Milda Dvořák, czela.net
 • Petr Hájek, czela.net
 • Lukáš Turek, CZF Praha
 • Petr Hruška, CZF Praha
 • Petr Lázňovský, CZF Praha
 • Richard Zenker, CZF Praha
 • Jakub Petržílka, FreeNet Liberec
 • David Páv, FreeNet Liberec
 • Pavel Kocourek, PVFree
 • Pavel Šustr, PVFree
 • Lukáš Kuna, Evkanet
 • Martin Hlavatý, Steadynet
 • Jiří Padalík, Steadynet
 • Pavel Michal, Steadynet
 • Martin Pelikán, Steadynet
 • Daniel Mach, Steadynet

Valná hromada zvolila zapisovatelem Martina Pelikána ze sdružení Steadynet:

Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0

A2 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0

B. Kontrola minulých úkolů

B1 - doplnit chybějící dokumenty ve wiki Hkfree – doplněno, Klfree – trvá, LbcNet – doplněno, UnhFree – trvá, Evkanet – doplněno, Křivonet – trvá, Steadynet – částečně doplněno, UnArt – doplněno

C. Správní úkony

C1. Přijetí nového znění stanov:

Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0

C2. Volba statutárů

Stávájící členové představenstva k dnešnímu dni odstoupili ze svých funkcí. Kandidáty na posty místopředsedů byli Petr Hruška a Pavel Muknšnábl. Kandidátem na funkci předsedy byl Jaroslav Střeštík.

Přijetí nového složení představenstva:

Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0.

C3. Servisní organizace

Freetel bude zastřešovat nákup a prodej HW a zajišťovat telekomunikační služby pro členy NFX.

Valná hromada NFX prohlašuje, že servisní organizace Freetel, s.r.o. je zřizována za účelem poskytování služeb členům NFX z.s.p.o. a koncovým členům jednotlivých sdružení, a to za nákladové ceny, pouze s dosažením minimálního zisku tak, aby se nezvyšovaly jejich náklady, a to zejména v oblastech, které si NFX, nebo jeho jednotliví členové dokáží pokrýt vlastními prostředky.

Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 2

C4. Hlasování o účetní uzávěrce za rok 2009:

Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0

C5. Ustanovení rozpočtu na měsíce duben až červen 2010

[viz. zápis na intranetu nebo v papírové verzi]

Hlasování o přijetí rozpočtu:

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2.

Přidělení prostředků jednotlivým skupinám:

[viz. zápis na intranetu nebo v papírové verzi]

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2.

D. Členové

D1. Evkanet požádal o změnu členství

Přijetí Evkanetu jako řádného člena sdružení NFX:

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1

D2. Jablonka.cz požádala na 13. Valné hromadě o vstup

Přijetí sdružení Jablonka.cz jako přidruženého člena NFX:

Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 1

D3. PVfree.net projevilo zájem o vstup do NFX.

Proběhla prezentace sdružení.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1. Komise pro konektivitu nepřijala žádné závěry

E2. Pracovní skupina VOIP

E3. Pracovní skupina Rádio nezasedala

E4. Pracovní skupina IPTV

Proběhla prezentace Edera

E5. Technická pracovní skupina zhodnotila stávající technické řešení a výhledy do budoucna.

F. CZFree.NET

G. Diskuse, různé

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 12.6.2010 od 10:00 v Praze. Pozvánky s časovým plánem rozešle Simandl nejpozději 3 týdny před termínem VH.

Zapsal: Martin Pelikán (sZtorkie)

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení: (Podpis všech přítomných statutárních zástupců)

Jednání skončeno dne 27.3.2010 hod.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je 33382.

Sčítání členů:

 • Pilsfree: 12004
 • KLFree: 5308
 • HKfree: 2994
 • UnArt: 2500
 • KHnet: 2328
 • Evkanet: 2010
 • UNHfree: 1385
 • CZF Praha: 1200
 • Czela: 836
 • Jablonka.cz: 648
 • mh2net: 572
 • Jmnet: 524
 • Krivonet: 487
 • Steadynet: 461
 • LBCfree: 324