Zápis z 18. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 26.3.2011 v Kladně svolané řádně v zápise minulé Valné Hromady

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

 1. CZF-Praha: Richard Zenker + Petr Lázňovský
 2. Czela.net: Matěj Cyrín
 3. Evkanet: Petr Kubečka (Peak)
 4. HKfree: Pavel Kříž
 5. Jablonka: Petr Simandl
 6. JM-Net: Tomáš Kraus
 7. KHnet: Aleš Kerner
 8. Klfree.net: Jaroslav Střeštík
 9. Křivonet: Matěj Kopecký
 10. Freenet Liberec: Karel Pičman
 11. mh2net:
 12. PilsFree: Václav Kuchynka
 13. PVfree: Pavel Šustr
 14. Steadynet: Martin Pelikán
 15. UnArt: Tomáš Dulík
 16. UNHfree: Marek Fučík
 17. Gavanet: Zdeněk Štěpánek

Přítomno 16 z 17 zástupců členů. Z řádných členů (tj. členů s hlasovacím právem) je přítomno 13.

Dále jsou přítomni hosté:

 • Sedlář Jan, Fojtík Martin: UnArt
 • Tenčl Dan: NFX
 • Král Jan, Lázňovský Petr, Hruška Petr: CZF-Praha
 • Dejmek Pavel: HKFree
 • Svoboda Martin: KHnet
 • Muknšnábl Pavel „Muki“, Mrvka Sláva, Karel Tůma (SD): Pilsfree
 • Vachek Miroslav „Giov“: Freetel, Křivonet
 • Jirásek Jaroslav: Křivonet
 • Pavel Kocourek (PVFree)
 • Mišík Miroslav: Gavanet
 • Aleš Příhoda: JMNet
 • Dan Sedláček: UNhfree

A0 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX takto:

Návrh možných bodů programu (k editaci radou NFX )

 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 Schválení žádostí o řádné členství
  • A3 odsouhlasení programu
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Správní úkony
  • C1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí
  • C2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí
  • C3 Informace o servisní organizaci
  • C4 Projednání návrhů struktury členských příspěvků
 • D. Z jednání pracovních skupin a komise
  • D1 Komise pro konektivitu
  • D2 Pracovní skupina VOIP
  • D3 Pracovní skupina IPTV
  • D4 Technická pracovní skupina
  • D5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • D6 Právo
 • E. Členové
 • F. CZFree.NET
 • G. Diskuse, různé
 • H. Závěr

Valná hromada schvaluje navržený program

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0

Zápis z projednání jednotlivých bodů

A. Zahájeni

Valná hromada zvolila zapisovatelem Tomáše Dulíka (UnArt),

hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 2

A2 Schválení žádostí o řádné členství

Evkanet-u na dalších 13 měsíců do 26.4.2012

hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 1

Jablonka po 11 měsících přidruženého členství žádá o řádné členství.

hlasování: Pro 10, Proti 2, Zdrželo se 1

B. Kontrola minulých úkolu

 • D1/5: obhospodařování zahraniční konektivity Freetel-em: splněno.
 • D2/8: oznámení ČTÚ o komunikační činnosti: splněno.
 • D3/3, D3/4: TV licence převzatého vysílání: úkol trvá.

C. Správní úkony

C1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí:

Dan Tenčl podal zprávu o hospodaření. K 26.3.2011 je vše v pořádku.

C2 Ustanovení rozpočtu na nasledující čtvrtletí:

viz papírový zápis/zápis na wiki

C3 Informace o servisni organizaci

JaSt podal zprávu o stavu Freetel-u.

Bylo představeno logo Freetel-u, zvolena varianta 1.

C4 Projednání návrhů struktury členských příspěvků

C5 Zajištění administrativních činností prostřednictvím Freetelu.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 2

D. Z jednání pracovních skupin a komise

D1 Komise pro konektivitu:

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

D2 Pracovní skupina VOIP

1.Unhfree nesouhlasí s předloženým řesením a žádá o hlasování v rámci VH. VH hlasuje o protinávrhu Unhfree o řešení VOIP ve Freetelu.

Hlasování: pro: 1, proti: 10, zdrželi se: 4

2.VH pověřuje zástupce Freetelu k uzavření smlouvy s Xphonetem.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 4

D3 Pracovní skupina IPTV

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

D4 Technická pracovní skupina

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

D5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 1. 8an prezentoval úpravy v AiR8 a QoS
 2. Hany prezentoval stav a postup praci na POE injektoru
 3. Sedláček prezentoval možnost vývoje modulu odečtu elektroměru a GSM resetátoru s RS232 konzoli od Softlinku
 4. Fojtík prezentoval jednodušší hotové řešení od fimy SDS
 5. Dulík prezentoval systém BBB a Phruovu myšlenku, vypsat na zprovoznění finanční odměnu. (5k Kč na úpravy a zprovoznění, včetně dokumentace a 4k Kč na následnou správu a údržbu po dobu 1 rok) v horizontu cca 1-2 měsíce. Jako řešitel se prihlasil SD
 6. VH bere na vědomí výdaj skupiny VaV ve výši cca 9 tis. Kč.

  Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 2

D6 Právo

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

E. Členové

1.Steadynet žádá o pozastavení členství s platností od 1.4.2011.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1

2.VH schválila pozastavení členství Steadynet-u od 1.4. 2011.

3.Další body viz A2.

Počet členů NFX k dnešnímu dni (26.3.2011) je

 • CZF-Praha: 1280
 • Czela.net: 793
 • Evkanet: 2011
 • HKfree: 3072
 • Jablonka: 711
 • JM-Net: 756
 • Khnet: 2508
 • Klfree.net: 5371
 • Krivonet: 546
 • Freenet Liberec: 437
 • mh2net: 570
 • PilsFree: 14747
 • PVfree: 1906
 • Steadynet: 559
 • UnArt: 2861
 • UNHfree: 1680
 • Gavanet: 356

F. CZFree.NET

G. Diskuse, různé

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat v Hradci Králové 11-12. 6. 2011 od 9:00.

Zapsal: Tomáš Dulík

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • CZF-Praha: Richard Zenker Petr Lázňovský
 • Czela.net: Matěj Cyrín
 • Evkanet: Petr Kubečka
 • HKfree: Pavel Kříž
 • Jablonka: Petr Simandl
 • JMNet: Tomáš Kraus
 • KHnet: Aleš Kerner
 • Klfree.net: Jaroslav Střeštík
 • Křivonet: Matěj Kopecký
 • Freenet Liberec: Karel Pičman
 • PilsFree: Václav Kuchynka
 • PVfree: Pavel Šustr
 • Steadynet: Martin Pelikán
 • UnArt: Tomáš Dulík
 • UNHfree: Marek Fučík
 • Gavanet: Zdeněk Štěpánek

Jednání skončeno dne 26.3.2011 v 16:00 hod.