Zápis ze 7. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 21.6.2008 v Unhosti a svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 11:46:00 (09:46 Zulu time) hodin

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 8 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Lukáš Březina (Easy) zástupce Hkfree na základě ústního zmocnění
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Martin Svoboda (Ludva) zástupce Khnet
 • Petr Šanda (Psanda) Křivonet
 • 12:37 dostavil se zástupce MH2net Vít Ditrich, (Vitis)
 • Z účasti se omlouvá člen LbcFree (HWsoft)

Dále jsou přítomni hosté:

 • Ondřej Vitvar (Glifin), Petr Žitný - HKfree.net
 • Tomáš Vokoun (Tom733) - Klfree.net
 • Petr Lázňovský (Lazna), Petr Hruška (phru8648) - CZF-Praha
 • Martin Kalina (Monty), Michal Gavura (Dirk) - VDFfree
 • Zdeněk Štěpánek (ZdenekDC) - Gavanet
 • Dan Ohnesorg (nemá), Jiří Snopek (nemá) - Rudná.net
 • Vojtěch Beer (bier), Jan Dušek (Torfin) - Chynava.net
 • Jaroslav Mrvka (Sláva) - radní PilsFree.net
 • Miroslav Vachek (giov), Jiří Zelenka (klacek) - bubakov.net
 • Jakub Dvořák (khuba), Martin Otmar (kojot), Karel Hajek (ion), Dan Sedláček (sedlacekD), Marek Fučík (mara), Ilona Mráčková (ilkam) - Unhfree
 • Valná hromada zvolila zapisovatelem litina

7 Pro, 0 Proti, 1 Zdrželo se

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

8 Pro, 0 Proti, 0 Zdrželo se

Program :

 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Členové
 • D. Finance za 1. pololetí 2008
 • oběd
 • komise pro konektivitu
 • pracovní skupina IPTV
 • pracovní skupina VOIP
 • E. Z jednání pracpvních skupin a komise
 • F. Rack pro členy
 • G. Rádio NFX
 • H. Server pro Czfree
 • M. Diskuse
 • N. Závěr

B. kontrola minulých úkolu

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - úkol zrušen

03/G - valná hromada svým členům doporučuje zavést czf4bfu

04/L Povinnosti každého člena

má vlastní CZF doménu.

Evkanet, Křivonet = zavedli k dnesni VH

Má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.

Evkanet, Křivonet, Lbcfree = zavedli

Udržuje v běhu Czf4bfu (neveřejně - rozsahy czfree)

Nemají: Klfree, Pilsfree, Unhfree, Czf-praha, Hkfree

Má zpřístupněný BGP pro looking glass (MRLG)

Nemají: Mh2net

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian - hwsoft - trvá

Vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous

05/D1 IPTV - podat žádost o licenci šíření převzatého vysílání - psanda spí, nepracuje, nevyběhal úkol se táhne jako smrad, jaký pán takový krám.

05/E1 podat žádost na ČTÚ o 100.000 telefonních čísel - jast, dan_tencl - SPLNENO

05/E2 sepsat základní manual k instalaci/sprave Asterisku - přesunuto do VOIP skupiny

05/E3 nainstalovat SIP server hwsoft, slava, jast, danny, vitisek, vitek, psanda - - přesunuto do VOIP skupiny

05/E4 registrovat Enum po obdržení telefonnich čísel - dan_tencl

- zaplatit spravni poplatek - Dan SPLNENO

- svoleni k provozu IPTV v sitich clenu pro Evkanet - vsichni clenove IPTV komise v povolenych lokalitach - textaci poresi Peak (admin at evkanet.net) Trvá

06/J valná hromada ukládá tech. skupině aby připravila virtuální stroj VH ukládá HWsoftovi připravit specifikaci a Litinovi koupit server do 20000,-kč - trvá

06/G Společný vývoj softwarových prostředků - vyřeší technická komise (hwsoft) - trvá

Úhrada všech členských příspěvků - SPLNĚNO

C. Členové

C1 - přijetí nových členů - nebyla podána žádná příhláška

C2 - khnet nemá fyzickou přípojku czfree, ale tunelovanou a díky peeringu přes zahraničí Přípojným místem člena NFX bude fyzický ethernetový port v budově Sitel, racku NFX. Datový tok přes tento port nesmí zatěžovat zahraniční konektivitu NFX. 7 pro, 0 proti, 1 zdržel

C3 - pilsfree navrhuje výrobu triček s logem NFX - objednat 100 s výšivkou (do 350Kc kus) střih s límečkem úkol Wenda. 8 pro, 0 proti, 0 zdrželo

12:37 dostavil se zástupce MH2net Vít Ditrich, (Vitis)

D. Finance za 1. pololetí 2008

bankovní účet :

238.174,89 finance NFX volné (=řádné příspěvky bez financí komise a skupin)
 3.000,00 finance NFX rezervované pro paní účetní do konce roku 2008
515.425,37 finance komise pro konektivitu 
 21.666,00 finance pracovní skupiny VOIP
 60.000,00 finance pracovní skupiny IPTV
______________
838.266,26 stav bankovního účtu

členové NFX vzali na vědomí

E. Z jednání pracovních skupin a komise

VH NFX ukládá statutárům:

- Podepsat smlouvu o směrování hovorů s DialTelecomem a dojednat další podmínky

- Založit bankovní účet v případě, že pracovní skupina VOIP se rozhodne zřídit společný účet pro VOIP platby jednotlivých lidí.

- Uzavřít smlouvu o pronájmu 15U racku v Sitelu pro pracovní skupinu Rack

9 pro, 0 proti, 0 zdrželo

F. Rackový prostor pro členy

Na základě rozhodnutí minulé valné hromady ("členové si mohou ustavit společnou pracovní skupinu za účelem pronájmu prostoru") navrhuje czela.net ustavení pracovní skupiny s názvem "rack NFX". Cílem skupiny je společné financování rackového prostoru a propojky mezi switchem NFX a tímto prostorem. Předpokládám se rack mimo prostor CDt, který bude do racku NFX propojen optickým kabelem, terminovaným v racku NFX patch panelem a switchem. Ustanovujícími členy pracovní skupiny jsou Czela.net, Krivonet a UNHfree.net 8 pro, 0 proti, 1 zdržel

G. Radio NFX

Členská sdružení zjistí zájem o provoz společného rádia.

H. Server pro Czfree

Navyšujeme limit pro nákup stroje pro czfree o 10.000Kč na 30.000Kč, czfree získá na tomto serveru virtuální stroj s vyhrazenými prostředky (1CPU/1GB RAM)

9 pro, 0 proti, 0 zdrželo

N. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 13.9.2008 od 11:14 hodin v Pendolinu na trase Praha - Ostrava přibližně mezi stanicemi Pardubice hl.n. a Olomouc hl.n. (společný odjezd ze stanice Praha-Holešovice v 9:23)

Zapsal: Dominik Strnad

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • JaSt,zástupce Klfree
 • Dan_tencl, zástupce Czela.net
 • Easy, zástupce Hkfree
 • Wenda, zástupce Pilsfree
 • Litin, zástupce Unhfree
 • Vitis, zástupce Mh2net
 • Danny, zástupce CZF-Praha
 • Ludva, zástupce Khnet
 • Psanda, zastupce Křivonet

Jednání skončeno v 21:01 hod.


Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela921
Pilsfree6953
UNHfree985
KLFree4776
HKfree2456
LBCfree350
KHnet1754
mh2net596
Evka2003
CZF Praha800
Krivonet380
Celkem21674