Zápis z 32. valné hromady NFX 21.11.2015

Jednání bylo zahájeno v 10:00, 21.11. 2015 v prostorách Unhfree.net, Tř. Dr. Beneše 51 v Unhošti

Obsah

A1 Zahájení, volba zapisovatele

JaSt navrhuje jako zapisovatele zvolit Tomáše Dulíka. Proběhlo hlasování (výsledek +27020).

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Dulík (O.s. UnArt)

Přítomní zástupci sdružení:

 • Matěj Cyrín, czela.net/Mcyrin
 • Richard Zenker, CZF-Praha/julian
 • Jaroslav Střeštík, Klfree/jast
 • Tomáš Dulík, O.s. Unart / dulik
 • Jakub Láznička, JM-net/jakubl
 • Radim Horák, mh2net/king-2
 • Marek Fučík, UNHfree.net z.s./mara
 • ZbyněkCimr, KHnet.info, z. s./cec
 • Radim Drtílek, hkfree.org z.s./Evil
 • Pavel Šustr, PVfree, z.s. / badla
 • Dana Zelenková, Bubákov
 • Jakub Andrš, Sychrovnet s.r.o.
 • Dominik Strnad, Družstvo OFX

K 10.25 hod. přítomno 11 hlasujících členů.

Z celkového počtu hlasů 36160 je přítomno 29993 hlasů, chybí 6167 hlasů.

Ostatní

 • Daniel Suchý / Danny - CZF-Praha
 • Luděk Svoboda - sychrovnet, sledovanitv
 • Petr Hájek - Czela.net
 • Martin Zatloukal / slezi2 - PVfree.net
 • Michal Makovec / morpheus - PVfreee.net

A2 Jast navrhuje odsouhlasení předem navrženého programu

Návrh programu:

10:00

 • A.1Zahájení, volba zapisovatele
 • A.2Schválení programu VH NFX

11:00

 • B.Kontrola úkolů z minula

12:00

 • C.1Zprava o cinnosti
 • C.2Zrizeni/ruseni POPu

13:00

(Přestávka, oběd)

15:30

 • D.Členské otázky

16:00

 • E.1Tech/konektivita
 • E.2Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2/Shiran/Tower
 • E.3Úprava mailinglistu - info
 • E.4VOIP
 • E.5VaV
  • Projednání příspěvku NFX na činnost skupiny Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • E.6IPTV
 • E.7Právo

19:00

 • F.Závěr

Hlasování o předloženém programu proběhlo

Celkem hlasů: 36160 - pro 29993, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 6167

Výsledek: Schváleno (+29993)

B1 Kontrola úkolů z minula

 • B1.1 úkoly ohledně nového POPu splněny (report - viz následující bod)
 • B1.2 Úkol z 31.VH: JaSt připraví tabulku s rozklíčováním nákladů na zahraniční konektivitu - trvá

C1 Zpráva o činnosti

JaSt informoval o:

 • probíhajících jednáních o programu dotací na NGA sítě, kterých se účastní.
 • Personálním zabezpečení obchodu ve Freetelu.
 • Aktuální legislativě, tj.:
  • nový kybernetický zákon, platný od 1.1.2015, se týká provozovatelů VŠECH sítí a zavádí povinnost registrace kontaktů pro CSIRT, možná také “data retention” (diskuse na toto téma bude na příští workgroupě).
  • výkazy ČTÚ ohledně
   • pokrytí oblastí vysokorychlostní sítí, ze kterých ze zřejmě bude odvozovat možnost získání dotace na NGA.
   • umístění zařízení na souřadnicích (z čehož si ČTÚ může spočítat, zda je [text chybí ???])
 • stavu NFX a Freetelu- viz JaStova prezentace na wiki NFX)
  • Stav realizace nového POPu
  • Freetel - nové switche, racky, diesel, nové baterky v UPS, trasy do Shiranu

Danny prezentoval aktuální stav technické infrastruktury NFX a Freetelu, vč. historie.

 • ohledně bezpečnosti a ošetření útoků: každý člen NFX si musí analyzovat provoz svojí sítě tak, aby byl schopen útoky detekovat a reagovat na ně.
 • nový router Cisco ASR podporuje vlastnost BGP FlowSpec - tzn. ze strany člena lze “přikázat” NFX routeru, aby mu neposílal traffic z určitého zdroje. Quagga to bohužel neumí, umí to ExaBGP (resp. viz Github) a možná Bird.

JaSt poté prezentoval rozpočet na další období.

S ohledem na předpokládaný stav členské základny a odhadované náklady pro rok 2016 JaSt navrhuje zvýšit měsíční členský příispěvek na 9500,- Kč s platností od 1.1.2016

Hlasování o stanovení členského příspěvku pro rok 2016:
proběhlo 2015-11-21 14:19:54 - 2015-11-21 14:21:24
Celkem hlasů: 36160 - pro 24152, proti 5841, zdržených 0, nehlasovalo 6167
Výsledek: schváleno (+18311)

Souhlas s fakturací FreeTelu vůči NFX:
proběhlo 2015-11-21 14:28:06 - 2015-11-21 14:29:36
Celkem hlasů: 36160 - pro 29993, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 6167
Výsledek: schváleno (+29993)

C2 Zřízení/rušení POPů

Řešeno v předchozích bodech jednání.

D. Členské otázky

SPKFree požádalo o členství. Proběhla prezentace sdružení a následná diskuse.

Hlasování "Žádost SPKFree.net o přidružené členství"
proběhlo 2015-11-21 15:03:47 - 2015-11-21 15:05:17
Celkem hlasů: 36160 - pro 29993, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 6167
Výsledek: Schváleno (+29993)

E.1 Tech/konektivita

Řešeno v předchozích bodech jednání.

E.2 Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2/Shiran/Tower

Řešeno v předchozích bodech jednání.

E.3 Úprava mailinglistu - info

Vyřešeno v rámci 31. VH

E.4 VOIP

Jednání skupiny neproběhlo.

E.5 VaV

Projednání příspěvku NFX na činnost skupiny Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Neveřejný bod zápisu:

není obsažen ve zveřejněném zápisu

E.6 IPTV

Sychrovnet prezentoval novinky.

E.7 Právo

Jednání skupiny neproběhlo.

F. Závěr

Další valná hromada bude jednodenní dne 25.6.2016 v 10:00, pořadatelem bude SPKFree, místo jednání Šumperk (bude upřesněno).

Další workgroup bude v Praze v domečku 19.3.2016 od 10:00.

Jednání skončeno v 16:40.

Zapsal: Tomáš Dulík

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Richard Zenker, CZF-Praha
 • Jaroslav Střeštík, Klfree
 • Tomáš Dulík, O.s. Unart
 • Jakub Láznička, JM-net
 • Radim Horák, mh2net
 • Marek Fučík, UNHfree.net z.s.
 • Zbyněk Cimr, KHnet.info, z. s.
 • Radim Drtílek, hkfree.org z.s.
 • Pavel Šustr, PVfree, z.s.
 • Dana Zelenková, Bubákov
 • Jakub Andrš, Sychrovnet s.r.o.
 • Dominik Strnad, Družstvo OFX