Zápis z 33. valné hromady NFX 21.1.2017

Jednání bylo zahájeno v 10:07, 21.1.2017

Smetanova 266, Vsetín, areál Kostka Škola - budova B.

A1 Zahájení, volba zapisovatele

Schválení programu: proběhlo “Hlasovani o predlozenem programu na WiKi 34.VH”, výsledek: celkem hlasů: 41284 - pro 20768, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 20516.

JaSt navrhuje jako zapisovatele zvolit Tomáše Dulíka. Proběhlo hlasování “Zapisovatelem 34.VH NFX dne 21.1.2017”.

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Dulík (O.s. UnArt), takto:Celkem hlasů: 41284 - pro 24541, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 16743

Přítomní zástupci sdružení:

 • Ivan Novotny, Sychrov/Sledovani
 • Jaroslav Strestik, Klfree.net, FreeTel
 • Jan Sedlář, UnArt
 • Tomáš Dulík, UnArt
 • Martin Symerský, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Radim Drtílek, HKFree
 • Pavel Kocourek, PVfree.net
 • Pavel Šmíd, PVfree.net
 • Pavel Šustr,PVfree.net
 • Mirek Vachek, bubakov.net
 • Richard Zenker ,CZF-Praha

K 10.25 hod. přítomno 11 hlasujících členů.

Z celkového počtu hlasů 41284 je přítomno 24541, chybí 16743 hlasů.

Ostatní

 • Alena Swěntá, SychrovNET
 • Pavel Muknšnábl,PilsFree, NFX
 • Tomáš Janský, PilsFree
 • Petr Lázňovský, CZF-Praha
 • Adam Golecky, Praha12

A2 Jast navrhuje odsouhlasení předem navrženého programu

Návrh programu:

10:00

 • A.1 Zahájení, volba zapisovatele
 • A.2 Schválení programu VH NFX
 • A.3 Členské otázky

11:00

 • B. Kontrola úkolů z minula

12:00

 • C.1 Zprava o cinnosti
 • C.2 Zrizeni/ruseni POPu

13:30

(Přestávka, oběd)

15:00

 • (Bod „D Členské otázky“ byl na žádost Mirka Vachka přesunut do bodu A)
 • D.1 Tech/konektivita
 • D.2 Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2/Shiran/Tower
 • D.3 VOIP
 • D.4 VaV
 • D.5 IPTV
 • D.6 Právo

19:00

 • E. Závěr
A.3 Členské otázky

Bubakov.net a MoravaIX oznámil vystoupení z NFX, Křivonet uvažuje o vystoupení.

(Miroslav Vachek po tomto bodě opustil jednání).

SPKfree požádalo o změnu statutu členství na řádné členství.

SPKfree žádá o řádné členství, hlasování:

Žádost SPKfree o řádné členství, schváleno. Celkem hlasů: 41284 - pro 24541, proti 0, zdržených 0, nehlasovalo 16743

B1 Kontrola úkolů z minula
 • Trvají úkoly:
  • JaSt má doplnit prezentaci za rok 2016.
  • JaSt a Wenda rozpočítají náklady na centrálu.
  • Analýza aktuální legislativy, týkající se spolkové činnosti.
C1 Zpráva o činnosti

JaSt informoval o:

 • předběžné výsledky hospodaření za 2016:
  • Příjmy 2.28 mil. Kč, výdaje 1.657 mil. Kč, výsledek 623 tis. Kč
  • aktuální stav účtu je cca 1.8 mil. Kč
  • při členské základně 14 členů a příspěvku 9500 Kč vyjde hospodaření NFX v roce 2017 cca s nulovým ziskem/ztrátou.
 • Stávající box ASR9000 je (čerstvě) kompletně splacen.
 • Diskuse o nákupu dalšího routeru Cisco z rodiny ASR9000. Cíl: NFX2 a NFX4 by měly mít stejnou kapacitu. Závěr diskuse: na příští VH rozhodneme, který konkrétní typ (ASR 9001, 9904, 9006, ??) koupíme.
 • Pro kompletní redundanci NFX2 a NFX4 je potřeba docílit kapacitu 2x20 Gbit do NIXu, což je nákladově cca dalších 30tis. Kč měsíčně.
 • Úkol do příště: všichni si promyslí, jakou by NFX mělo mít dlouhodobou strategii nastavení výše členských příspěvků – zda je stále měnit tak, aby přesně pokrývaly náklady, nebo je zvýšit tak, abychom je nemuseli navyšovat např. 3 roky, ovšem s rizikem, že menší / citlivější členové budou nespokojení.
 • Jast prezentoval rozklíčování nákladů na konektivitu: hosting: 13.5%, linky 22.5%, servis 12.5%, tranzit 51.5%
 • Co Freetel pořídil:
  • 1/3 racku na Sitelu
  • Cisco ASR 9006
  • 2x switch NEXUS 5548UP a extender Nexus 2232PP
  • Propoj do MORu 12vl.
  • 96vl. Propoj NFX1 a NFX2
  • UPS na Shiran
  • záloha DA 75kVA na Shiran, renovace baterek UPS, rozšíření měření a diagnostiky
  • 3 RACKy na Shiranu – celkem 11
  • L3 switch Huawei S5700S místo H3C 5800
  • 1x switch NEXUS 5548UP a extender Nexus 2232PP pro NFX4, FLM CeColo
  • optické propojení DC Tower Čra – TVMP Žižkov
 • Další diskuse:
  • blokování hazardu
C2 Zřízení/rušení POPů

Stav NFX1:

V lednu proběhl přesun NFX technologií do horní 1/3 racku, kterou platí KLFree, a min. rok ji ještě bude držet. JaSt bude řešit výpověď NFX1, tj. dolní 2/3 racku.

D.1 Tech/konektivita

Bude řešeno na další workgroupě v Praze.

D.2 Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2/Shiran/Tower

Řešeno výše.

D.3 VOIP

Skupina funguje v zakonzervovaném stavu, nové aktivity se nechystají.

D.4 VaV

Bude řešeno na další workgroupě v Praze.

D.5 IPTV

Ivan Novotný prezentoval novinky sledovani.tv:

 • podpora Apple TV 4. generace
 • Nový Android set top box: 10x rychlejší než původní STB, HD s HEVC (H.265 = poloviční bitrate), 4k obraz. V únoru by měly být k dispozici testovací kusy pro distribuci zákazníkům.
 • Snížení datových toků zlepšilo chování (user experience, méně výpadků a škubání): SD 1.1 Mbits+zvuk, HD 2.5Mbit/s, HD v HEVC 1.5 Mbits.s
 • spousta bug fixů
 • Web verze má nové rozšíření EPG
 • Nový objednávkový systém
 • Platby kartou za služby
 • Plán na 2017:
  • VOD – filmotéka v rámci měsíčního balíčku
  • Android TV
  • cloud – automatické přeplánování serverů při údržbě strojů
  • využití reflektorů pro sběr statistik o kvalitě sítí – předcházení problémům skoro přímo u zdroje.
D.6 Právo

Od minula žádné novinky. Bude řešeno na další workgroupě v Praze.

F. Závěr

Další valná hromada bude jednodenní dne 10.6.2017 v 10:00, pořádá CZFPraha na (přehradě) Želivce.

Další workgroup bude 8.4.2017 v Brně v sídle sledování.TV u Vodárny 2 v od 10:00.

Jednání skončeno v 16:40.

Zapsal: Tomáš Dulík

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Ivan Novotny, Sychrov/Sledovani
 • Jaroslav Strestik, Klfree.net, FreeTel
 • Jan Sedlář, UnArt
 • Tomáš Dulík, UnArt
 • Martin Symerský, Spolek SPKFree.Net
 • Matěj Cyrín, czela.net
 • Václav Kuchynka, PilsFree
 • Radim Drtílek, HKFree
 • Pavel Kocourek, PVfree.net
 • Pavel Šmíd, PVfree.net
 • Pavel Šustr, PVfree.net
 • Richard Zenker, CZF-Praha